Hlavní navigace

Malé elektrárny nabízejí energii levnější o více než deset procent

29. 8. 2011

Sdílet

Cenový diktát ukončil boom obnovitelných zdrojů. Elektřina ze solárních elektráren a jiných obnovitelných zdrojů začíná tvrdě konkurovat energetickým gigantům.

Již nyní může elektřina z malých elektráren snížit firmám a domácnostem účet za energie až o 10 i více procent. V budoucnu konkurenční tlak zvýší rozvoj kogeneračních jednotek na zemní plyn zaměřených na výrobu tepla i elektřiny. Malé energetické zdroje navíc mohou nabídnout dlouhodobě stabilnější ceny.

 

Nezávisle na velkých hráčích... 

Tuzemské firmy i domácnosti mohou již dnes nakoupit elektrickou energii o 10 i více procent levněji, než ji prodávají velké energetické společnosti. Na českém trhu se totiž začínají prosazovat obchodníci s elektřinou, kteří kupují a prodávají energii od malých nezávislých výrobců elektřiny: bioplynových, vodních, solárních, větrných či plynových elektráren.

„Tyto zdroje se většinou nacházejí mimo vlastnickou kontrolu velkých energetických hráčů. S energií lze proto obchodovat nezávisle na velkých hráčích a energetické burze a podstatně stlačit cenu dolů,“ řekl dnes Jan Palaščák, generální ředitel akciové společnosti Amper Market, která patří mezi první tuzemské obchodníky s elektřinou vyrobenou zejména z obnovitelných zdrojů energie. 

Pokud obchodník nakupuje přímo u malých výrobců a účtuje si rozumnou marži, je schopen úspěšně konkurovat energetickým gigantům. „Někdy mají odběratelé smlouvy tak nevýhodné, že nákupem energie z nezávislých zdrojů ušetří 10 až 20 procent na silové elektřině. Celková úspora na faktuře tak často je 10 i více procent,“ vysvětluje Jan Palaščák.

 

Velcí distributoři si účtují přehnané marže 

Velké energetické společnosti dosahují v České republice v evropském kontextu nadprůměrných ziskových marží. Podle obchodní analýzy společnosti Amper Market dosahují i desítek procent: „A to i přesto, že hlavní zisky velkých energetik se negenerují v obchodě s elektřinou, ale v její výrobě a distribuci,“ říká Palaščák.  

Málo konkurenční charakter českého trhu nutil zákazníky tyto ceny dlouho akceptovat. Částečně to přestalo platit s liberalizací trhu s elektřinou a následným vznikem nových obchodníků s elektřinou. „Tito však nakupují v drtivé většině prostřednictvím energetických burz od velkých hráčů. Skutečnou nezávislost na trhu s elektřinou umožnil až rozmach malých zdrojů energie, zejména těch obnovitelných,“ vysvětluje Jan Palaščák.

 

Energetické burzy uměle zvyšují cenu lokální energie 

Nákup energie z malých zdrojů je výhodnější i díky absenci cenového diktátu energetických burz. Tam se obchoduje zejména energie z uhlí nebo atomu a cena silové elektřiny kopíruje cenové trendy minimálně v měřítku střední Evropy. „V důsledku může být cena na lokální úrovni zbytečně vysoká. Burza totiž zatím nebere v potaz dostatek relativně levné energie z malých zdrojů, zejména těch zelených. V Česku to jsou zejména solární elektrárny,“ vysvětluje Palaščák. 

O elektřinu ze slunečních elektráren, které je přes den nadbytek, není například u obchodníků velký zájem. Jen málo subjektů s ní aktivně obchoduje. „Získáváme tak solární elektřinu dodávanou v denní špičce za nižší ceny, než kolik stojí elektřina na energetických burzách, což nám umožňuje celkovou cenu podstatně snížit,“ vysvětluje Jan Palaščák. 

 

Zelené energie je hodně, ale obchodníci se jí bojí 

Největší potenciál pro obchodování s elektřinou nyní poskytují zejména nestabilní zdroje energie, jakými jsou solární nebo větrné elektrárny. Ty vyrábějí energii v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách, což jejich obchodní potenciál snižuje, a proto s ní jen málo subjektů aktivně obchoduje. 

„Podařilo se nám tento handicap obrátit ve výhodu. Vypracovali jsme obchodní model, který umí při zapojení dalších zdrojů solární energii dodávat odběratelům, aniž by byla ohrožena bezpečnost a stabilita dodávek elektřiny,“ vysvětluje Jan Palaščák. Firma v roli obchodníka s elektřinou přebírá odpovědnost za odchylky na obou stranách – u výrobce i odběratele elektřiny.

 

Malých elektráren bude přibývat, jejich potenciál roste 

Na tuzemském energetickém trhu se během posledních dvou let dramaticky zvýšil počet malých energetických zdrojů, a to zejména jako důsledek solárního boomu.V roce 2008 například fotovoltaické zdroje generovaly celkem 12 900 MWh elektřiny, letos to bude už přibližně 1 800 000 MWh. 

Podle analýzy společnosti Amper Market lze do budoucna očekávat další růst počtu malých energetických zdrojů: zatímco v posledních dvou letech šlo zejména o fotovoltaické elektrárny, nyní probíhá boom bioplynových stanic. V budoucnu budou v segmentu malých zdrojů přibývat hlavně kogenerační jednotky, které budou nahrazovat rozpadající se systémy centrálního zásobování teplem. 

„Malými zdroji nejsou automaticky myšleny jen obnovitelné zdroje energie, v budoucích letech bude vzrůstat podíl malých zdrojů využívajících zemní plyn. Nevyhýbáme se obchodování s jakoukoliv energií,“ dodává Jan Palaščák.

 

Budou vznikat virtuální elektrárny 

Analýza rozvoje trhu společnosti Amper Market počítá v horizontu 3 až 5 let s vybudováním virtuální elektrárny sdružující decentralizované výrobny elektřiny do jednotného systému výkupu elektřiny a jejího prodeje koncovým zákazníkům s využitím tzv. smart grids. Virtuální elektrárna do budoucna představuje ideální cestu, jak integrovat obnovitelné zdroje do české elektrizační soustavy a současně nabídnout koncovým zákazníkům nižší a hlavně stabilní ceny elektřiny. 

„Tento model budujeme postupně na základě vlastnictví elektráren, rozvoje nových zdrojů a obchodních vztahů s výrobci i koncovými zákazníky,“ uzavírá Jan Palaščák, generální ředitel společnosti Amper Market, která patří mezi první tuzemské obchodníky s elektřinou zejména z obnovitelných zdrojů.

 

STRUČNÉ SHRNUTÍ:

•          Česko disponuje velkým množstvím energie ze „zelených“ zdrojů.

•          S touto energií lze obchodovat mimo vliv velkých energetických distributorů.

•          Výsledná cena je pak pro spotřebitele nižší.

•          Odběratelé zelené energie nepodstupují žádná rizika: dodávka je stabilní, bez výkyvů, navíc jsou důkladně chráněni zákonem.

 

PROČ NIŽŠÍ CENY:

•          Společnosti Amper Market se podařilo ve spolupráci s EGÚ Praha Engineering a dalšími partnery vypracovat originální obchodní model.

•          Systém čerpání energie z obnovitelných zdrojů je nezávislý na fluktuaci cen silové energie na energetických burzách.

•          Lze proto zákazníkům nabídnout pro rok 2012 podmínky na úrovni cenově nejnižších nabídek pro letošní rok.

•          „Navzdory růstu cen silové elektřiny pro příští rok můžeme tyto ceny nejen garantovat, ale i zachovat v delším časovém období,“ říká Jan Palaščák.

 

 

Cloud22

Zdroj: Amper Market