Hlavní navigace

Malé podniky se opět hůře dostávají k úvěrům

11. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © rostizna - Fotolia.com
Podle globálního průzkumu ekonomických podmínek (GECS) organizací ACCA a IMA vytváří hospodářské oživení po celém světě tlak na financování pro malé a střední podniky (SME). Těm se tak hůř hledají finance nutné k realizaci nových zakázek a objednávek.

Největší čtvrtletní ekonomický průzkum mínění finančních profesionálů na světě, GECS, zkoumá názory členů sdružených v ACCA a IMA. Tyto organizace nyní analyzovaly všech sedm kvartálních průzkumů GECS od čtvrtého čtvrtletí 2011 po druhé čtvrtletí roku 2013 a hodnotily, jak si vedou v měnících se ekonomických podmínkách malé a středně velké podniky.

Z analýzy vyplynulo, že postupný návrat k růstu ekonomiky, který šel ruku v ruce s pokračujícími problémy v přístupu k financování, měl značně negativní dopady na cashflow malých a středních firem. Toto období oživení bylo pro malé a střední podniky finančně mimořádně náročné. Stoupající objem zakázek totiž zvyšuje nároky na provozní kapitál a vzhledem k nedostatku likvidity pak tyto malé a střední podniky jen s obtížemi financují svůj další růst. To vyústí v dominový efekt, kdy se malé a střední firmy navzájem ničí prostřednictvím obchodních úvěrů a pozdního splácení. Studie ACCA a IMA to potvrzuje, neboť respondenti z řad malých a středních firem kladou důraz právě na obavy z pozdního placení, které vzrůstají v přímé úměře k nárůstu ekonomické důvěry.

 

Kam prchly před konkurencí

Otázka promptního placení pro malé a ještě menší podniky narostla na významu od sklonku roku 2011, kdy ji podle průzkumů GECS 33 % respondentů pokládala za výsledek podnikání v porovnání se 48 % v první polovině roku 2013. Ze čtvrtletních průzkumů rovněž vyplynulo, že velikost podniku určovala, jaký typ opatření pro hospodářské ozdravení podniknou.

Raef Lawson, viceprezident IMA pro výzkum, uvedl: „Ve zkoumaném jednadvacetiměsíčním období jsme identifikovali zajímavý trend, a sice že malé a střední podniky prchly před konkurencí do velmi úzkých a vysoce speciálních segmentů trhu – takzvaných nik. Z údajů v GECS vyplývá, že firmy se ziskem 10 milionů až jedna miliarda dolarů ročně zareagovaly expanzí na nové trhy, zatímco velké korporace spíše investovaly do výzkumu. Nejmenší firmy, obzvláště v USA a Británii, se vrhly právě na tržní niky. To je vcelku logické, neboť většinou nemají kapacitu na expanzi na nové trhy nebo masivně investovat peníze, které nemají, do inovací.“

 

Nyní nastal čas, aby si udělaly jasno

Finanční profesionálové, kteří pracují v malých a středních firmách, hlásí nárůst důvěry v globální ekonomické oživení již od září 2012. Celkově k největšímu nárůstu došlo v USA, obzvláště mezi americkými firmami se ziskem 10 milionů až jedna miliarda dolarů ročně. Ovšem tuto důvěru v globální oživení nevzaly globálně nejmenší firmy za svou, když došlo na jejich vlastní podnikatelské vyhlídky. 

Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k tomu poznamenala: „Je pravděpodobné, že malé a střední podniky budou pociťovat, že se opožďují za zbytkem zotavující se ekonomiky. Vidí, že dochází k ozdravení, a dokonce v něj mají důvěru, ale v jejich podniku se ještě neprojevilo. Nyní nastal čas, aby si udělaly jasno v investicích a při přípravě na stabilnější hospodářské podmínky hledaly příležitosti k růstu v zahraničí.“

 

Zdržely se propouštění...

Malé a střední podniky po celém světě musely dále fungovat v náročném prostředí se znatelným tlakem na ziskové marže; 89 % malých a středních podniků se od roku 2011 ocitlo pod značným ekonomickým tlakem, přičemž snížení marží se ukázalo jako významný problém. Docházelo k tomu hlavně na rozvíjejících se trzích, kde poptávka zůstávala slabá a inflační tlaky zesílily. I přes tyto tlaky malé a střední podniky na rozdíl od těch velkých většinou nezareagovaly na ekonomické tlaky ztrátou provozní kapacity a zdržely se propouštění zaměstnanců i kapitálových investic.

 

Celou zprávu Surviving the recession and the recovery: the SME story si přečtete zde

 

 

 

 

Cloud23