Hlavní navigace

Michal Nebeský, Citibank: Firmy, které překonaly krizi, jsou silnější a zkušenější

27. 3. 2013

Sdílet

 Autor: © designsoliman - Fotolia.com
„Myslím, že české podnikatelské prostředí se hodně změnilo. Podniky znají i sofistikované finanční produkty. Jen se možná někdy neodvažují jich plně využít,“ říká Michal Nebeský, nový ředitel české pobočky Citibank Europe plc.

Za své působení v na pozici náměstka ředitele Českých drah jste dostal ocenění Finanční ředitel roku 2010 (blíže zde). Přesto jste se rozhodl z drah odejít a přijmout nabídku vést českou Citibank, za níž stojí zázemí globální banky. Proč? 

Šlo o nabídku, která se neodmítá. V Citibank jsem před odchodem do Českých drah pracoval sedmnáct let. Začínal jsem, jak se říká, od píky, a prošel celou řadu pozic. Pozice šéfa banky mi chyběla k dopsání profesního „příběhu“.

 

Michal NebeskýPřinášíte si z Českých drah nějaké použitelné zkušenosti? 

Určitě. České dráhy (ČD)byly velká výzva a příležitost. Působil jsem ve zcela jiném prostředí a řešil jiné problémy. Získal jsem na bankovnictví pohled z druhé strany, tedy z pozice firmy − zákazníka banky.

 

Když jste ze Citibank v roce 2008 odcházel, neměla nejlepší období. Jak se změnila za čtyři roky, kdy jste byl v ČD? 

Změnila se velmi. Samozřejmě hlavně v důsledku finanční krize 2008 až 2010 ve Spojených státech a ve světě. Změnil se způsob řízení, celá filozofie banky i management. Velký důraz je kladen zejména na stabilitu. Implementace pravidel Basel III se stala prioritou Citibank v globálním měřítku. Na výkonný management jsou kladeny mnohem větší nároky, má více pravomocí, ale také větší zodpovědnost. I to jsem musel zvážit, když jsem se rozhodoval, zda přijmu místo ředitele.

 

Jste prvním ředitelem Citibank od roku 1991, který je Čech. Projeví se to ve strategii banky? V posledních letech byla dost nevyhraněná, možná proto, že ředitelé byli jiných národností a často se střídali... 

Nemyslím si, že je pro strategii důležité, jaké národnosti je ředitel. Samozřejmě časté střídání ředitelů není šťastné. Každý má trochu jiné priority a přístup. Optimální doba působení vrcholového manažera bývá čtyři roky. V prvním roce se rozhlíží, tvoří strategii, v druhém roce ji začíná realizovat, ve třetím roce se dostavují první výsledky a ve čtvrtém roce je na vrcholu. Nicméně ale je třeba připomenout, že ekonomické prostředí se v posledních letech velmi rychle měnilo, a to v celosvětovém měřítku. To se odrazilo i ve vývoji v Citibank. 

 

Jaká bude tedy vaše strategie? 

Právě jasná profilace Citibank je jednou z mých priorit. Chtěl bych, aby bylo jasné, co Citibank chce, co nabízí a jak to chce dělat. Citibank přišla do České republiky, aby poskytovala finanční služby velkým domácím a mezinárodním firmám. Na konci devadesátých let odstartovala projekt zaměřený na rozvoj a financování sektoru malých a středních podniků. Poté se zaměřila na budování služeb pro drobnou klientelu. Přestože v tomto segmentu musela čelit velké konkurenci v důsledku skutečnosti, že vstoupila na retailový trh později než jiné banky, podařilo se dosáhnout dobrých výsledků. Dnes čtyřicet procent výnosů generuje právě retail. Citibank však může v České republice směle konkurovat i velkým investičním bankám. Máme tady široké portfolio služeb a jsme schopni obsloužit všechny segmenty klientů. Přitom těžíme z celosvětových zkušeností banky. To jsou výhody, na nichž můžeme stavět a profitovat z nich.

 

Odborníci Citibank v minulých letech poukazovali často na to, že firmy nedovedou efektivně využívat nabízených bankovních produktů a služeb. Změnila se situace nějak? 

Myslím, že české podnikatelské prostředí se hodně změnilo. Firmy, které překonaly krizi, jsou silnější a zkušenější. Znají i sofistikované finanční produkty. Jen se možná někdy neodvažují jich plně využít. Poskytujeme k našim produktům i přidanou hodnotu v tom, že analyzujeme potřeby klientů a ukazujeme, co by mohli použít, co je pro ně vhodné. Citibank je do jisté míry handicapovaná v tom, že nemá tak rozsáhlou pobočkovou síť, což se snažíme překonávat. Naši bankéři aktivně jezdí za klienty....

 

...což klade na bankéře velké nároky. Kde budete hledat vhodné lidi? U konkurence? 

O kvalitní lidi je nouze. Budeme se opírat o firemní kulturu Citibank, která považuje investici do zaměstnanců za klíčovou. Staví na vlastních lidech, podporuje jejich rozvoj, poskytuje jim možnost, aby si rošířili vzdělání a aby profesně rostli. Samozřejmě se nebráníme přijímání schopných lidí zvenčí. Ale je velmi důležité, aby přijali firemní filozofii a firemní kulturu Citibank.

 

Jak byste zhodnotil současnou ekonomickou situaci v České republice? 

Slyšel jsem charakteristiku České republiky jako Švýcarska Východní Evropy. Myslím si, že Česká republika není ani Švýcarsko, ani Východní Evropa. V porovnání s mnohými zeměmi Evropy je ekonomická situace v České republice dobrá, riziko není velké. Přikláněl bych se zatím spíše k predikci stagnace, než k očekávání výraznějšího růstu.

 

Podle průzkumů z konce roku 2012 je poměrně hodně firem, a to zejména středních, které se domnívají, že ekonomika má nejhorší za sebou a chtěly by investovat do svého rozšíření či modernizace. Jsou taková očekávání reálná? 

Samozřejmě hodně záleží na tom, zda převáží přesvědčení, že Evropa má nejhorší za sebou. Domnívám se, že u českých firem jde spíše o realizaci odložených investic. Perspektivu mají zejména odvětví a firmy s exportním potenciálem, zvláště na východní trhy. Chtěli bychom jim pomoci a podpořit je. Citibank velmi rychle roste na Ukrajině, v Rusku, ale také třeba v Kazachstánu. Můžeme proto exportérům nabídnout kvalitní služby se znalostí podmínek na těchto trzích a dalších trzích.

 

Jak byste charakterizoval úvěrovou politiku Citibank ve vztahu k podnikatelské sféře? 

Charakterizoval bych ji jako obezřetnou. Podstupovat nepřiměřená rizika není ku prospěchu ani klientů, ani banky. Chceme poskytovat kvalitní služby kvalitním klientům. Nejde nám o krátkodobé zisky, chceme s klienty budovat dlouhodobý vztah, který přináší oboustranné výhody. To by měla být také součást strategie Citibank pro příští období.

CS24

 

Ing. Michal Nebeský (1967) absolvoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu mezinárodního obchodu a financí. V Citibank pracoval již mezi lety 1991 a 2008, kdy působil na několika vysokých manažerských pozicích, v roce 2002 se stal ředitelem oddělení řízení úvěrových rizik v České republice. Od roku 2006 se jeho zodpovědnost navíc rozšířila o další země centrální Evropy jako Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie a Pobaltí. V roce 2008 nastoupil na post náměstka generálního ředitele Českých drah pro ekonomiku (rozhovor zde). Za působení v této pozici získal ocenění, které vyhlašuje Klub finančních ředitelů, a sice Finanční ředitel roku 2010. Od listopadu 2012 řídí pobočku Citibank Europe plc v České republice a do jeho působnosti patří i Slovensko. Michal Nebeský je ženatý, má dvě dcery a jeho koníčky je sport, především pak dálkový běh.

Byl pro vás článek přínosný?