Hlavní navigace

Michal Nebeský, Citibank: Firmy, které překonaly krizi, jsou silnější a zkušenější

27. 3. 2013

Sdílet

 Autor: © designsoliman - Fotolia.com
„Myslím, že české podnikatelské prostředí se hodně změnilo. Podniky znají i sofistikované finanční produkty. Jen se možná někdy neodvažují jich plně využít,“ říká Michal Nebeský, nový ředitel české pobočky Citibank Europe plc.

Za své působení v na pozici náměstka ředitele Českých drah jste dostal ocenění Finanční ředitel roku 2010 (blíže zde). Přesto jste se rozhodl z drah odejít a přijmout nabídku vést českou Citibank, za níž stojí zázemí globální banky. Proč? 

Šlo o nabídku, která se neodmítá. V Citibank jsem před odchodem do Českých drah pracoval sedmnáct let. Začínal jsem, jak se říká, od píky, a prošel celou řadu pozic. Pozice šéfa banky mi chyběla k dopsání profesního „příběhu“.

 

Michal NebeskýPřinášíte si z Českých drah nějaké použitelné zkušenosti? 

Určitě. České dráhy (ČD)byly velká výzva a příležitost. Působil jsem ve zcela jiném prostředí a řešil jiné problémy. Získal jsem na bankovnictví pohled z druhé strany, tedy z pozice firmy − zákazníka banky.

 

Když jste ze Citibank v roce 2008 odcházel, neměla nejlepší období. Jak se změnila za čtyři roky, kdy jste byl v ČD? 

Změnila se velmi. Samozřejmě hlavně v důsledku finanční krize 2008 až 2010 ve Spojených státech a ve světě. Změnil se způsob řízení, celá filozofie banky i management. Velký důraz je kladen zejména na stabilitu. Implementace pravidel Basel III se stala prioritou Citibank v globálním měřítku. Na výkonný management jsou kladeny mnohem větší nároky, má více pravomocí, ale také větší zodpovědnost. I to jsem musel zvážit, když jsem se rozhodoval, zda přijmu místo ředitele.

 

Jste prvním ředitelem Citibank od roku 1991, který je Čech. Projeví se to ve strategii banky? V posledních letech byla dost nevyhraněná, možná proto, že ředitelé byli jiných národností a často se střídali... 

Nemyslím si, že je pro strategii důležité, jaké národnosti je ředitel. Samozřejmě časté střídání ředitelů není šťastné. Každý má trochu jiné priority a přístup. Optimální doba působení vrcholového manažera bývá čtyři roky. V prvním roce se rozhlíží, tvoří strategii, v druhém roce ji začíná realizovat, ve třetím roce se dostavují první výsledky a ve čtvrtém roce je na vrcholu. Nicméně ale je třeba připomenout, že ekonomické prostředí se v posledních letech velmi rychle měnilo, a to v celosvětovém měřítku. To se odrazilo i ve vývoji v Citibank. 

 

Jaká bude tedy vaše strategie? 

Právě jasná profilace Citibank je jednou z mých priorit. Chtěl bych, aby bylo jasné, co Citibank chce, co nabízí a jak to chce dělat. Citibank přišla do České republiky, aby poskytovala finanční služby velkým domácím a mezinárodním firmám. Na konci devadesátých let odstartovala projekt zaměřený na rozvoj a financování sektoru malých a středních podniků. Poté se zaměřila na budování služeb pro drobnou klientelu. Přestože v tomto segmentu musela čelit velké konkurenci v důsledku skutečnosti, že vstoupila na retailový trh později než jiné banky, podařilo se dosáhnout dobrých výsledků. Dnes čtyřicet procent výnosů generuje právě retail. Citibank však může v České republice směle konkurovat i velkým investičním bankám. Máme tady široké portfolio služeb a jsme schopni obsloužit všechny segmenty klientů. Přitom těžíme z celosvětových zkušeností banky. To jsou výhody, na nichž můžeme stavět a profitovat z nich.

 

Odborníci Citibank v minulých letech poukazovali často na to, že firmy nedovedou efektivně využívat nabízených bankovních produktů a služeb. Změnila se situace nějak? 

Myslím, že české podnikatelské prostředí se hodně změnilo. Firmy, které překonaly krizi, jsou silnější a zkušenější. Znají i sofistikované finanční produkty. Jen se možná někdy neodvažují jich plně využít. Poskytujeme k našim produktům i přidanou hodnotu v tom, že analyzujeme potřeby klientů a ukazujeme, co by mohli použít, co je pro ně vhodné. Citibank je do jisté míry handicapovaná v tom, že nemá tak rozsáhlou pobočkovou síť, což se snažíme překonávat. Naši bankéři aktivně jezdí za klienty....

 

...což klade na bankéře velké nároky. Kde budete hledat vhodné lidi? U konkurence? 

O kvalitní lidi je nouze. Budeme se opírat o firemní kulturu Citibank, která považuje investici do zaměstnanců za klíčovou. Staví na vlastních lidech, podporuje jejich rozvoj, poskytuje jim možnost, aby si rošířili vzdělání a aby profesně rostli. Samozřejmě se nebráníme přijímání schopných lidí zvenčí. Ale je velmi důležité, aby přijali firemní filozofii a firemní kulturu Citibank.

 

Jak byste zhodnotil současnou ekonomickou situaci v České republice? 

Slyšel jsem charakteristiku České republiky jako Švýcarska Východní Evropy. Myslím si, že Česká republika není ani Švýcarsko, ani Východní Evropa. V porovnání s mnohými zeměmi Evropy je ekonomická situace v České republice dobrá, riziko není velké. Přikláněl bych se zatím spíše k predikci stagnace, než k očekávání výraznějšího růstu.

 

Podle průzkumů z konce roku 2012 je poměrně hodně firem, a to zejména středních, které se domnívají, že ekonomika má nejhorší za sebou a chtěly by investovat do svého rozšíření či modernizace. Jsou taková očekávání reálná? 

Samozřejmě hodně záleží na tom, zda převáží přesvědčení, že Evropa má nejhorší za sebou. Domnívám se, že u českých firem jde spíše o realizaci odložených investic. Perspektivu mají zejména odvětví a firmy s exportním potenciálem, zvláště na východní trhy. Chtěli bychom jim pomoci a podpořit je. Citibank velmi rychle roste na Ukrajině, v Rusku, ale také třeba v Kazachstánu. Můžeme proto exportérům nabídnout kvalitní služby se znalostí podmínek na těchto trzích a dalších trzích.

 

Jak byste charakterizoval úvěrovou politiku Citibank ve vztahu k podnikatelské sféře? 

Charakterizoval bych ji jako obezřetnou. Podstupovat nepřiměřená rizika není ku prospěchu ani klientů, ani banky. Chceme poskytovat kvalitní služby kvalitním klientům. Nejde nám o krátkodobé zisky, chceme s klienty budovat dlouhodobý vztah, který přináší oboustranné výhody. To by měla být také součást strategie Citibank pro příští období.

 

Ing. Michal Nebeský (1967) absolvoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu mezinárodního obchodu a financí. V Citibank pracoval již mezi lety 1991 a 2008, kdy působil na několika vysokých manažerských pozicích, v roce 2002 se stal ředitelem oddělení řízení úvěrových rizik v České republice. Od roku 2006 se jeho zodpovědnost navíc rozšířila o další země centrální Evropy jako Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie a Pobaltí. V roce 2008 nastoupil na post náměstka generálního ředitele Českých drah pro ekonomiku (rozhovor zde). Za působení v této pozici získal ocenění, které vyhlašuje Klub finančních ředitelů, a sice Finanční ředitel roku 2010. Od listopadu 2012 řídí pobočku Citibank Europe plc v České republice a do jeho působnosti patří i Slovensko. Michal Nebeský je ženatý, má dvě dcery a jeho koníčky je sport, především pak dálkový běh.