Hlavní navigace

Ministerstvo financí slíbilo zjednodušení v daňové oblasti

28. 6. 2016

Sdílet

 Autor: SP ČR
Ministerstvo financí ČR (MF) dnes za účasti ministra financí Andreje Babiše představilo Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a jeho členským firmám jednotlivé kroky, které by měly vést k usnadnění plnění daňových povinností. Představená opatření a záměry jsou v souladu s dlouhodobými požadavky SP ČR a jeho členů. Podle březnového průzkumu SP ČR v oblasti daní, členské firmy upozorňovaly na jejich vysokou časovou náročnost. Podle Andreje Babiše je ve hře i případné odložení 1. fáze EET.

„Zahájili jsme práce na novém zákonu o dani z příjmů, na institutu samovyměření či na přípravě daňového kiosku. Například institut samovyměření by měl v praxi přinést výhody v podobě cílených kontrol či umožní vracení nesporné části nadměrného odpočtu DPH. Čekají nás nejen zásadní legislativní úpravy, ale je třeba nahradit i stávající nevyhovující IT systém. Tyto kroky vytvoří do budoucna i podmínky pro integrovaný systém správy daní a pojistného,“ uvedla na dnešním setkání v sídle SP ČR náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová vnímá dnešní setkání jako další krok ke zlepšení  spolupráce a snahu MF o vnímání zkušeností a požadavků těch, co musí plnit řadu daňových povinností. „Přítomnost hlavních aktérů z MF a Finanční správy ČR na setkání s členy SP ČR bereme i jako deklaraci závazku dotáhnout změny  dokonce tak, aby byly reálné a opravdu pozitivní,“ dodala Kuchtová.


„Rádi vidíme snahu o zmírnění nejistoty kolem daňové uznatelnosti výzkumu a vývoje, ochotu bavit se s odbornou a dotčenou veřejností. Pozitivní, byť dílčí úpravy, pozorujeme například v novele zákona o daních z příjmů. V otázkách koncepčnějších přinášejících snížení administrativní zátěže jsme v minulosti spíše naráželi na jejich odkládání,“ uvedl předseda Expertního týmu SP ČR pro daně a pojištění Jiří Nekovář.

 

Ministr financí v této souvislosti zadal jasný harmonogram s konkrétními úkoly a termíny. Návrh nového zákona o dani z příjmů či samovyměření má být připraven do září 2017. MF bude kromě systémových změn reagovat rovněž na konkrétní podněty z praxe i připravovat průběžně drobnější pozitivní úpravy pro podnikatelské subjekty.

 

Co se týká boje proti daňovým únikům a zvýšené zátěže, zejména kolem DPH, na základě požadavku SP ČR a členských firem se budou MF a Finanční správa ČR snažit o určitou míru vstřícnosti. Kontroly by měly být postupně stále cílenější a u poctivých plátců méně časté, k čemuž se připravuje sofistikovanější analytický systém finanční správy. „Finanční správa dostala jasné zadání, aby maximálně vstřícně komunikovala s daňovými plátci a řešila problémy primárně klientskou cestou, nikoliv restrikcemi a formálními výzvami. K individuálním případům nevhodného postupu dojít může, k tomuto byl zřízen na webu finanční správy kontaktní formulář s cílem získání zpětné vazby a možnosti nápravy či vysvětlení individuálních problémů,“ zmínil šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

 

Zástupci MF informovali také o zjednodušení daňového přiznání pro poplatníky bez příjmů v zahraničí od roku 2017, který by měl být již jen na formuláři o rozsahu dvou A4, o rozšíření elektronizace, revizi kritických chyb či zjednodušení placení daní v podobě SIPO, daňové složenky a plateb kartou pro vybrané situace. Další pozitivní změny lze nalézt v prezentaci na webu SP ČR.


V rámci diskuse ke zkušenostem s kontrolním hlášením a k připravované elektronické evidenci tržeb, zmínil ministr Babiš, že harmonogram zavádění EET pokračuje podle plánu a poznamenal: „Přemýšlím o jednotlivých návrzích na posunutí účinnosti EET. Kdyby se měla měnit, potom by přicházel v úvahu termín první fáze EET až od 1. února 2017.“

 

Na obrázku generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová a ministr financí ČR Andrej Babiš.