Hlavní navigace

Ministerstvo financí snížilo výdaje na poradenské a advokátní služby o třetinu

13. 8. 2014

Sdílet

 Autor: © .AGA. - Fotolia.com
MF ČR zveřejňuje seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří, které spolupracovaly s úřadem v prvním pololetí 2014. Celkové náklady na poradenství za období od 1. ledna do 30. června 2014 představovaly 8 116 tis. Kč., zatímco v předcházejícím pololetí dosáhla tato částka 12 080 tis. Kč. Oproti druhému pololetí 2013 tak došlo k výraznému snížení nákladů na tyto služby, a to o třetinu. V současné době jsou další smlouvy vypovídány.

Úspor bylo dosaženo zejména snížením celkového počtu poradců, vypovězením nevýhodných smluv s advokátními kancelářemi a snížením hodinových sazeb za poradenství. Úřad naopak důrazněji využívá své vlastní kapacity, což bylo umožněno například významným zefektivněním právních služeb ministerstva prostřednictvím vytvoření jednotné právní sekce sdružující veškerou jeho právní agendu. Díky tomuto zefektivnění a užší spolupráci s Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových se podařilo zvýšit kvalitu právních služeb poskytovaných právníky ministerstva a snížit potřebu outsourcingu. Ministerstvo financí zároveň neuzavírá smlouvy mimo režim zákona o veřejných zakázkách a smlouvy, které byly takto uzavřené v minulosti, postupně reviduje a vypovídá.

 

Došlo k rapidnímu nárůstu sporové agendy

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí 2014 oproti předchozí praxi obsahuje veškeré smluvní vztahy s těmito subjekty, tedy i ty, které dříve nebyly na základě výjimek zveřejňovány. Jedná se zejména o smlouvy s advokátními kancelářemi a poradními orgány související s agendou mezinárodních sporů a smlouvy na právní služby, které byly hrazeny ze zvláštního privatizačního účtu. U výdajů na poradenské a právní služby v oblastech dříve nezveřejňovaných došlo oproti 2. pololetí 2013 k poklesu z 23 987 tis. Kč na 15 318 tis. Kč. Přestože právě v oblasti mezinárodních sporů došlo k rapidnímu nárůstu sporové agendy, daří se Ministerstvu financí efektivně snižovat náklady na jednotlivé spory při zachování či zvýšení kvality právního zastoupení České republiky.