Hlavní navigace

Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo statistiky z profilů zadavatele

17. 7. 2014

Sdílet

 Autor: © peshkova - Fotolia.com
Ministerstvo pro místní rozvoj jako správce Informačního systému o veřejných zakázkách a koncesích zpřístupnilo veřejnosti údaje o veřejných zakázkách získané z profilů zadavatele. Došlo tak k významnému rozšíření statistického modulu, který je přístupný na webu www.isvz.cz v sekci Statistiky.

„Profil zadavatele je elektronický nástroj, jehož prostřednictvím zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám, a to způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup. Internetové adresy všech platných profilů zadavatele jsou k dispozici na stránkách Věstníku veřejných zakázek, kde lze příslušný profil vyhledat podle IČO nebo názvu zadavatele,“ přiblížil Jiří Svoboda, ředitel odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí.

V souladu s vyhláškou o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, jsou zadavatelé od 1. ledna 2013 povinni uveřejňovat na svém profilu základní vybrané informace o nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách ve strukturované podobě (jedná se např. o seznam uchazečů, skutečně uhrazenou cenu či seznam subdodavatelů). Řada zadavatelů také na svém profilu dobrovolně poskytuje strukturované informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Právě tato data se stala zdrojem pro zpracování statistik veřejných zakázek z profilů.

 

Ne všechny profily poskytují relevantní údaje

„Úplnost a kvalita údajů ve statistikách z profilů zadavatele je závislá na tom, jak zadavatelé plní povinnosti uveřejňovat data v souladu s vyhláškou. Z porovnání statistik veřejných zakázek z profilů a Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že ne všechny profily skutečně poskytují relevantní údaje. Existuje také skupina zadavatelů veřejných zakázek, která nemá internetovou adresu profilu uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek, a proto informační systém nemůže příslušná data vyhledat,“ řekl Svoboda. Ministerstvo pro místní rozvoj průběžně monitoruje jak připravenost profilů poskytovat data ve strukturované podobě, tak kvalitu poskytovaných dat, a upozorňuje zadavatele na zjištěné nedostatky.

 

ICTZ24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku