Hlavní navigace

Mladí lidé se do podnikání nehrnou

13. 6. 2012

Sdílet

Z 480 tisíc fyzických osob, kteří jsou evidováni jako majitelé s.r.o, je 85 procent mužů a 15 procent žen.

Nejoblíbenější právní formou pro podnikání v České republice jsou dlouhodobě společnosti s ručením omezeným, a jejich podíl na podnikatelské základně kontinuálně roste. Prostřednictvím společnosti s ručením omezeným podniká více než 306 tisíc Čechů a téměř 174 tisíc cizinců, přičemž necelá polovina majitelů tuzemských firem patří do věkové kategorie 30 až 50 let. Zastoupení mladší generace je velmi nízké a v posledních třech letech klesá. Mezi vlastníky českých podnikatelských subjektů jednoznačně dominují muži (85,3 %). Analýzu vlastnických vztahů tuzemských společností s ručením omezeným podle domicilu, věkové struktury a pohlaví majitelů zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA), člen nadnárodní skupiny Bisnode. 

V březnu 2012 ČEKIA ve svých databázích evidovala 342 993 aktivních společností s ručením omezeným, které obecně reprezentují malé a střední podnikání. Většina z nich (83,6 %) je výhradně v rukou fyzických osob: 41,3 % (141 647) ovládá jedna fyzická osoba a 42,3 % (145 107) kontroluje více fyzických osob společně.

 

Podnikání v Česku je v rukou střední generace

Detailní analýza vlastnických vztahů tuzemských společností s ručením omezeným ukázala, že podnikání v Česku je doménou střední generace. Z pohledu věkové struktury majitelů společností s ručením omezeným jsou nejaktivnější lidé v produktivním věku. Více než čtvrtina z celkového počtu majitelů (fyzických osob) patří do věkové kategorie 40 až 49 let. Následují věkové kategorie 30 až 39 let (22,1 %) a 50 až 59 let (21,5 %). Majitelů českých společností s ručením omezeným po šedesátce je 13,7 %, zatímco vlastníků do 30 let je jen 6,3 %. V horizontu posledních tří let, kdy ČEKIA tyto statistiky podrobně sleduje, podíl vlastníků do 30 let poklesl z 10,3 % na 6,3 %. „Velmi nízké zastoupení mladší generace mezi majiteli společností s ručením omezeným způsobují zejména široké možnosti studia a snadná realizace praxe v zahraničí,“ komentuje výsledky studie analytička ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že mladí lidé před zahájením podnikání často nejprve sbírají zkušenosti v zavedených firmách, navazují kontakty, ale také shromažďují potřebný kapitál pro zahájení podnikání. „Nejdůležitější je ale mít podnikatelského ducha, nápad, stejně jako odvahu a energii prosadit se ve vysoce konkurenčním prostředí,“ doplnila Petra Štěpánová.

 

 

 FO celkem (březen 2012)

 FO celkem (březen 2009) 

Věk

Počet

Podíl na celku

% domácí

% zahraniční

 

Počet

Podíl na celku

%

domácí

% zahraniční

18-29

30 283

6,31%

56,36%

43,64%

43 227

10,31%

54,42%

45,58%

30-39

105 838

22,06%

63,86%

36,14%

105 581

25,17%

68,60%

31,40%

40-49

127 573

26,59%

64,23%

35,77%

105 549

25,17%

71,47%

28,53%

50-59

103 179

21,50%

64,31%

35,69%

77 778

18,54%

77,04%

22,96%

60 a víc

65 674

13,69%

69,28%

30,72%

36 299

8,65%

79,03%

20,97%

neurčeno

47 321

9,86%

58,71%

41,29%

50 981

12,16%

79,18%

20,82%

celkem

479 868

100,00%

63,82%

36,18%

419 415

100,00%

71,49%

28,51%

Zdroj: výpočty ČEKIA

 

 

Podnikání v Česku je doménou mužů

Z pohledu pohlaví mezi vlastníky tuzemských společností s ručením omezeným jednoznačně převládají muži. Z 480 tisíc fyzických osob, které ČEKIA eviduje jako majitele s.r.o, je 85 % mužů a 15 % žen. „Stejně jako ve vysokých manažerských pozicích, tak i v podnikání je výrazně méně žen než mužů. To souvisí s menší ochotou žen riskovat a případně si půjčovat peníze na nejistý byznys. Navíc ženy zpravidla musí skloubit kariéru s péčí o rodinu,“ dodala analytička agentury ČEKIA.

 

 

FO celkem

Rozdělení podle pohlaví

Věk

Počet

Podíl na celku

Muži

% mužů

Ženy

% žen

18-29

30 283

6,31 %

26 170

86,42 %

4 113

13,58 %

30-39

105 838

22,06 %

89 227

84,31 %

16 611

15,69 %

40-49

127 573

26,59 %

107 569

84,32 %

20 004

15,68 %

50-59

103 179

21,50 %

86 545

83,88 %

16 634

16,12 %

60 a víc

65 674

13,69 %

54 176

82,49 %

11 498

17,51 %

neurčeno

47 321

9,86 %

45 754

96,69 %

1 567

3,31 %

celkem

479 868

100,00 %

409 441

85,32 %

70 427

14,68 %

Zdroj: výpočty ČEKIA

 

Podklady k článku poskytla ČEKIA

 

Foto: © milkovasa - Fotolia.com