Hlavní navigace

MPO vyhlašuje program pro podporu inovací Inostart

Sdílet

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje nový program Inostart s příjmem žádostí od 10. září 2012. Jde o pilotní projekt, který bude realizován na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Program je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce, ze kterého je vyčleněn grant ve výši 10 milionů CHF (cca 210 mil. Kč) k podpoře malých a středních podniků.

Hlavním cílem Programu Inostart je umožnit začínajícím malým a středním podnikatelům získat úvěr k realizaci inovativních projektů. Z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce je podnikatelům poskytnuta podpora formou cenově zvýhodněné záruky za úvěr, další podpora jim bude poskytnuta formou poradenství souvisejícího s realizací podnikatelského záměru, na nějž byl poskytnut úvěr (personální zajištění projektu, strategické řízení, dotační poradenství, řízení rizik atd.). Úvěry bude podnikatelům poskytovat Česká spořitelna, poradenství zajistí poradenská společnost GRANTIKA České spořitelny. Záruky až do výše 60 % jistiny každého úvěru bude České spořitelně poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka.

 

Nejdřív žádost o úvěr

A jak to tedy bude vypadat v praxi? Začínající podnikatel (do tří let své existence) předloží České spořitelně žádost o úvěr, jejíž přílohou bude podnikatelský záměr projektu včetně požadavků na poradenství a žádost o poskytnutí záruky k úvěru. V případě kladných hodnocení obou žádostí podnikatel podepíše s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru a poté s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou smlouvu o záruce. Pak již může využívat individuálních poradenských služeb, čerpat úvěr a splácet ho podle podmínek smlouvy o úvěru.

„V Programu Inostart je nastaven systém, kdy pro podporu podnikatelů je využita kombinace veřejných a soukromých zdrojů. Poskytnutí záruky z veřejných zdrojů nastartuje ochotu banky poskytnout úvěr z vlastních prostředků i podnikatelům realizujícím inovativní projekty, které bývají pro banky rizikové, zejména pokud se týkají počáteční fáze realizace. K jejich podpoře je připraveno cca 210 milionů korun, což v praxi znamená možnost poskytnutí úvěrů v celkové výši 600 až 700 milionů korun,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

 

Švýcarsko dohnat a předehnat

A jaké jsou základní parametry Programu Inostart? „Podnikatelé mohou žádat o úvěr v rozmezí od 0,5 mil Kč do 15 mil. Kč. Úvěr bude zajištěn bankovní zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky až do výše 60 % nesplacené jistiny každého úvěru, případné další zajištění si dohodne podnikatel s Českou spořitelnou,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Frélich.

„Finanční prostředky lze využít na financování aktivit, které jsou primárně potřebné k realizaci podnikatelského záměru, tj. nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení zásob a drobného nehmotného majetku. Dotace na poradenství bude poskytnuta až do výše 10 % objemu příslušného úvěru, maximálně 150 tisíc Kč,“ dodal ředitel sekce fondů EU Petr Očko.

Cílem Programu švýcarsko-české spolupráce je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie a zároveň i ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a vybranými regiony v České republice, které byly postiženy strukturálními změnami.

Žádosti o úvěry z Programu Inostart je možné podávat od 10. září 2012. Veškeré potřebné údaje naleznou podnikatelé na www.cmzrb.cz a www.csas.cz/inostart.

 

ICTZ24

 

Foto: © Kheng Guan Toh - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?