Hlavní navigace

Mzdy rostou, ale nejistota na trhu práce trvá

8. 9. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Stagnace na trhu práce přetrvává, ale jako pozitivní se může zdát mírný nárůst mezd, který přichází po loňském roce, ve kterém mzdy stagnovaly díky coronaviru.

Stejně tak se začínají vracet na původní úroveň finanční i nefinanční benefity, které byly v loňském pozastaveny nebo sníženy. Trh práce je ale stále ještě ovlivněn pokračující pandemií, která se projevuje stálým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a chybějícími komponentami, což výrazně ovlivňuje a brzdí ekonomiku.

Z dnes uveřejněného širokého výzkumu agentury Grafton Recruitment mapující aktuální finanční ohodnocení pracovníků v devíti oborech a ve 13 regionech vyplývá, mimo jiné, i to, že o výši finančního ohodnocení, stejně jako o případných benefitech, začínají rozhodovat opět kandidáti na volné pozice.

I přes mírný růst ekonomiky se dá očekávat, že návrat na předcovidovou úroveň bude ve většině odvětví pomalejší, než by si firmy přály. Jedním z důvodů je pokračující nedostatek lidí, ve výrobě pak i zdrojů a komponentů,“ vysvětluje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group, a dodává: „Napjatý trh práce nevyřešila ani pandemie. Do jisté míry za to mohou vládní programy, které jej paralyzovaly uměle udržovanou nízkou nezaměstnaností. Firmám navíc chybí i zahraniční pracovníci, kteří vloni opustili Česko a dosud se v plné míře nevrátili.“

Záchranu dle něj nelze očekávat ani od technologií, které by nahradily jednoduché manuální úkony. Investice do nich se totiž odkládají na dobu, než si podniky vytvoří finanční rezervy, které padly na loňské odstávky a udržení personálu.

Podmínky si určují kandidáti

Uchazeči o volná místa jsou si v případě důležitých a nedostatkových pozic vědomi, že si mnohdy mohou vybírat z poměrně široké nabídky, ale zároveň si mohou diktovat požadovanou výši mzdy. Napříč obory i regiony dochází k mírnému růstu mezd,který kompenzuje stagnaci v loňském roce. „Pokud mzdy klesají, tak většinou jen u manažerských pozic, což je způsobeno jednak nižšími bonusy a za druhé dostatkem volných manažerských kandidátů,“ dodává Martin Malo.

Řada zaměstnavatelů zavádí i další motivační benefity a náborové příspěvky, kterými chtějí nové kandidáty přilákat. Tyto bonusy jsou však v některých segmentech z důvodu spojování pozic vyvažovány rostoucími požadavky na uchazeče.

IT a telekomunikace: po dočasném ochlazení dochází opět k přehřívání trhu

Zatímco loňský rok byl ve znamení pozastavování nových a často i plánovaných projektů, výrazného omezování náborů, ukončování spolupráce s řadou kontraktorů a vyčkávání, letošní rok přináší opětovné oživení a s ním výrazně vyšší požadavky na obsazování IT pozic. Prioritně firmy hledaly zaměstnance na seniorní pozice, vzhledem k nedostatku volných kandidátů však musely slevit ze svých požadavků. Nejméně dostupní jsou dnes seniorní pozice v oblasti bezpečnosti, stále větší nedostatek je i Java Developerů.

Přibývá také pozic, které kombinují technické znalosti a zkušenosti s měkkými dovednostmi, například schopností práce v týmu, uměním komunikace či dovedností vysvětlit laikům složitá IT řešení. Průměrné mzdy letos rostly zejména na vedoucích pozicích a hodně záleželo i na regionu. Pokles zájmu je patrný na pozicích business analytiků.

Inženýring a výroba: nedostatek uchazečů na výrobní pozice trvá

Loni většina firem byla spíše opatrná s náborem zaměstnanců a v důsledku pandemie jich nabírala malé počty, letos je viditelný růst poptávky po nových zaměstnancích. Firmy se zajímají především o kvalifikované i nekvalifikované uchazeče do výroby, do sektoru automotive nebo do konstrukčních týmů. Přetrvává nedostatek elektrikářů, svářečů, zámečníků, brusičů, konstruktérů i zkušených operátorů a technologů ve výrobě. Jejich nedostatek ještě posílil odliv zahraničních pracovníků v loňském roce.

Nedostatek kvalifikovaných dělníků a řemeslníků se firmy snaží řešit financováním rekvalifikačních kurzů a certifikátů. K růstu mezd docházelo převážně u odborných pozic zejména v Praze, ve Středočeském, Jihomoravském nebo Moravskoslezském kraji, nejvíce však na Olomoucku, kde roste konkurence. U nekvalifikovaných pozic zůstávala mzda spíše neměnná.

Nákup a logistika: pozice skladníků vykryli během pandemie pracovníci z hotelnictví a gastronomie, nyní však opět chybí

Po loňském boomu e-komerce, se kterým souvisel i rozmach logistiky, došlo letos k lehkému ochlazení. I když poptávka po těchto službách klesla, sektoru se stále daří nadprůměrně. V loňském roce společnosti poptávaly skladníky, které částečně vykrývali lidé ze segmentu hotelnictví a gastronomických provozů. Část z nich se vrací ke své původní profesi, a zaměstnanci do skladů tak opět chybí. Nedostatek lidí ještě prohloubil loňský odliv zahraničních pracovníků.

V oblasti nákupu není nábor nových zaměstnanců nyní tak silný jako před pandemií. Souvisí to s větší automatizací a reorganizací nákupních týmů. Růst mezd v logistice nebyl nijak výrazný. Firmy navyšovaly mzdy v případech, kdy chtěly přilákat kandidáty a předstihnout konkurenci. Navyšování se pohybovalo v jednotkách procent, nejvíce v oblasti přímé logistiky. V Praze, v Jihomoravském a Středočeském kraji pak dokonce došlo ke snížení mezd.

Stavebnictví a reality: obor vzrůstá, brzdí jej však nedostatek materiálu i pracovníků

Objem práce i poptávka po zaměstnancích v odvětví stavebnictví a realit roste. Boom však brzdí nedostatek stavebního materiálu, ale i jeho ceny, které výrazně vzrostly. Brzdou je i situace na trhu práce. Nejhůře se obsazují pozice přípravářů, rozpočtářů, stavbyvedoucích nebo projektových manažerů u stavebních a konzultačních firem i developerů. Některé firmy jsou kvůli nedostatku volných uchazečů ochotny dělat kompromisy ve svých požadavcích, například doučení angličtiny. Mzdy na pozicích projektových manažerů či stavbyvedoucích rostou všude, nejvíce na Moravě a Vysočině.

Bankovnictví a finanční služby: posiluje trend sdružování pracovních pozic

I v oboru bankovnictví a finančních služeb stoupla poptávka po nových zaměstnancích. Většinou nejde o nová místa, ale o náhrady za bývalé zaměstnance, kteří se rozhodli změnit obor. Kandidátů na trhu práce je málo a zaměstnavatelé často hledají uchazeče z jiných sektorů a slevují ze svých požadavků. Nejhůře se obsazují pozice z front office, přepážkoví pracovníci nebo klientští poradci, účetní nebo fakturanti, tedy pozice spojené s velkým stresem, časovou náročností a velkou zodpovědností. Posiluje tak dál trend sdružování pracovních pozic, kdy zaměstnanci za stejnou mzdu vykonávají dvě pozice najednou. Startovací mzdy finančních manažerů klesly. Nižší mzdu však kompenzuje menší tlak, lepší pracovní prostředí a více benefitů. Největší pokles mezd zaznamenává Ústecký kraj. Bankéři si polepšili v menších krajích, v těch velkých, i v Praze, jsou mzdy téměř na stejné úrovni.

Obchod, retail a marketing: v době pandemie se jim dařilo

V uplynulém roce rostly firmy s rychloobrátkovým spotřebním zbožím a ze segmentu e-komerce. Poptávka po nových zaměstnancích se oproti předchozím letem výrazně nezměnila díky nízké fluktuaci pracovníků a jejich nižší pracovní vytíženosti v době pandemie. Nábor je aktivnější jen v oblasti e-komerce. Nejhůře se lidé hledají na pozice v rámci digitálního marketingu a zaměstnanci mluvící německy. Startovací mzdy obchodníků vzrostly ve všech regionech a růst zaznamenaly marketingové pozice. V maloobchodu pak rostly mzdy především v regionech, v Praze naopak klesly, a to i na manažerských pozicích. Prakticky beze změn mezd zůstal Moravskoslezský kraj.

Lidské zdroje, administrativa a právo: lidské zdroje zaznamenaly během pandemie největší nápor práce

Oproti minulému mírně roste poptávka po pracovnících HR a zákaznického servisu, často ale jde o náhradu za jiného pracovníka, když řada pracovníků potřebovala změnu a tento obor opustila. Do zákaznického servisu se lidé hledají složitě, pro kandidáty není tato práce příliš atraktivní a lukrativní. V rámci administrativních pozic musí pracovníci často zastávat více rolí, což je častý požadavek zaměstnavatelů na stávající zaměstnance i na nové uchazeče. Ke zvyšování mezd došlo u HR pracovníků, mzdy se naopak snižovaly u právníků v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Zdravotnictví a farmacie: kvalifikovaného personálu je kritický nedostatek

V důsledku covidové pandemie mají společnosti z oboru farmacie a zdravotnictví více práce a zakázek než v předchozích letech a poptávka po lidech roste. Na nové i stávající zaměstnance je kladen velký tlak a často musí pracovat přesčas. Zdravotnická zařízení se snaží situaci řešit náborem cizinců s potřebnou uznanou atestací či ratifikací zkoušek. Navzdory přesčasům a nedostatku lidí došlo k poklesu mezd u všeobecných lékařů napříč všemi kraji. Mzdy zdravotních sester vzrostly a polepšily si i obchodní pozice spojené s farmacií.

Sdílené podnikové služby: obor rostl a nadále nabírá

I když obor podnikových služeb fungoval bez výpadků a rostl i navzdory pandemii, mzdy se oproti loňskému roku příliš nezměnily. Výjimku tvoří jen oblast IT, některé komplexnější finanční pozice a pozice vyžadující znalost nedostatkové němčiny, francouzštiny a severských jazyků. V oboru tak vládne stále vysoká náborová aktivita. Nejvíce obsazovaných pozice je v oblasti financí, IT a zákaznických služeb, objevují se však i obchodní a marketingové role. Kvalifikovaných uchazečů je málo, a tak si mohou vybírat z mnoha nabídek a svým způsobem i určovat výši mzdy.

O Mzdovém průzkumu Grafton Recruitment

Průzkum byl realizován v průběhu 3. čtvrtletí roku 2021 ve 13 krajích České republiky. Prezentovaná data vycházejí zejména z nástupních mezd uchazečů, kterým jsme zprostředkovali zaměstnání, a dále z poptávek firem o vyhledání zaměstnanců. 

Byl pro vás článek přínosný?