Hlavní navigace

Mzdy v ČR rostou pomaleji, rozdíly jsou v regionech i mezi jednotlivými obory

13. 3. 2013

Sdílet

 Autor: © Dmitry - Fotolia.com
Mnoho česko-německých podniků pociťuje rostoucí nedostatek odborníků, protože se v České republice v oblasti odborného vzdělávání neklade dostatečný důraz na propojení teorie s praxí.

V České republice i nadále pokračuje trend zpomalování růstu mezd zaměstnanců a vedoucích pracovníků v mezinárodních podnicích. Vyplývá to z výsledků Studie k odměňování, kterou vydala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) společně s poradenskou společností Kienbaum Management Consultants. Ze studie je patrné, že mzdy zaměstnanců a vedoucích pracovníků rostly v roce 2012 průměrně jen o 4,2 procenta. V roce 2011 to bylo o jeden procentní bod více, v letech 2010 a 2009 se růst mezd pohyboval dokonce na sedmi procentech. Výše mzdy se mimo to značně liší v závislosti na jednotlivých oborech a regionech. 

Do průzkumu byla zahrnuta mzdová data 22 367 zaměstnanců ze 70 podniků nejrůznější velikosti z různých ekonomických odvětví a regionů v České republice. Výsledky průzkumu potvrzují, že zaměstnanci s kvalitním vzděláním jsou odměňováni lépe. Existují však značné rozdíly mezi jednotlivými obory: nejvyšší nástupní mzdou se mohou pochlubit absolventi technických oborů a odborníci IT, po nich následují právní a ekonomické obory. Z absolventů těchto oborů se zároveň rekrutuje nejvyšší počet vedoucích pracovníků. Na opačném konci mzdového žebříčku se nachází absolventi společenskovědních oborů.

 

 

Nejsou lidi...

Více než polovina dotázaných firem ohodnotila úroveň vzdělání svých zaměstnanců jako uspokojivou, 21 procent z nich ji naopak označilo za nedostatečnou. O poznání hůře však byla hodnocena dostupnost kvalifikovaných pracovníků na trhu práce: většina firem (61 procent) ji považuje za nedostatečnou. V podnicích nejvíce chybí odborné pracovní síly a zaměstnanci ve výrobě. „Mnoho česko-německých podniků pociťuje rostoucí nedostatek odborníků, protože se v České republice v oblasti odborného vzdělávání neklade dostatečný důraz na propojení teorie s praxí,“ potvrzuje výsledky studie výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. „Usilujeme proto společně s ministerstvem školství, velkými českými podnikatelskými svazy a firmami o posílení spolupráce mezi školami a podniky,“ dodává Bauer.

Výše mzdy závisí také na pozici a výkonech zaměstnance nebo externích faktorech, jako například aktuální situaci na trhu práce. Velmi důležitou roli hraje také obor podnikání. Ze srovnání jednotlivých oborů vyplývá, že nejlépe jsou odměňováni odborní a vedoucí pracovníci ve finančnictví a v pojišťovnictví. O více než šedesát procent převyšují obecný průměr také mzdy v oblasti lékařské techniky, následují energetika a surovinový průmysl s 53 procenty. Stále větší vliv na výši mzdy má i místo podnikání: zatímco v Praze převyšovaly mzdy zaměstnanců a vedoucích pracovníků v roce 2012 celorepublikový průměr o více než polovinu (v roce 2011 to bylo 30 procent), byly mzdy na těchto pozicích v jižních Čechách a na jižní Moravě zhruba 20 procent pod průměrem.

Studie k odměňování vycházejí v různých zemích střední a východní Evropy a umožňují tak přímé srovnání jednotlivými státy. Publikace vznikají ve spolupráci mezi německými zahraničními hospodářskými komorami a poradenskou společností Kienbaum.

 

Jak odměňují konkurenti

Výsledky studií jsou zajímavé především pro zaměstnavatele, kteří si mohou udělat představu o tom, jak odměňují své zaměstnance jejich konkurenti. Podle aktuálních výsledků převládá v celém regionu střední a východní Evropy trend zpomalení růstu mezd. Například v Maďarsku se v letech 2011/2012 nárůst mezd snížil meziročně v průměru o více než jeden procentní bod na 5,7 procenta a v Rusku ve stejném období klesl dokonce z 10,2 na 8,7 procenta.

Studii k odměňování v České republice si zájemci mohou zakoupit v ČNOPK. Více informací lze nalézt zde