Hlavní navigace

Na zaplacení se v Česku čeká 48 dnů

Sdílet

Nejdéle čekají podnikatelé na proplacení faktur v Polsku a překvapivě v Srbsku. V Česku je platební moráka přibližně na úrovni sousedního Německa a představuje zhruba průměr regionu.

Společnost Creditreform, která poskytuje svým klientům kreditní informace v 180 pobočkách na celém světě, dělá pravidelné průzkumy platební morálky podnikatelských subjektů. Ty už řadu let slouží firmám k tomu, aby se lépe orientovaly na trhu a dokázaly odhadnou finanční rizika podnikání v jednotlivých státech světa.

 

Vaši furianti to řeší... 

Z nedávno zveřejněných výsledků posledního průzkumu ve 13 zemích střední a jihovýchodní Evropy vyplývá, že se na zhoršené platební morálce podepsala ekonomická krize. Nicméně mezi často uváděnými důvody překračování termínu splatnosti faktur je záměrná neochota k placení ze strany zákazníků, kterou uvádějí věřitelé ve Slovinsku, Estonsku, Litvě a rovněž v Bulharsku, na Ukrajině a v Rumunsku, v Rusku, Chorvatsku a v Srbsku. Znamená to, že zákazník o své nestabilní finanční situaci ví, a přesto si produkty nezbytné pro výrobu nebo provozování služeb objedná i s vědomím, že závazky s tím spojené nebude schopen splnit.

Česká republika je na tom relativně dobře. Platební podmínky jsou ve srovnání s ostatními zeměmi nastaveny poměrně velkoryse, a možná proto podíl firem, které své faktury hradí v rámci dohodnutých termínů, představuje v České republice zhruba 40 %. Nicméně každý pátý dlužník překračuje dohodnutý termín úhrady o více než 30 dní a průměru se čeká na zaplacení faktury 48 dnů. Lépe než v Česku plní své závazky podnikatelé v pobaltských státech a možná pro někoho překvapivě také v Bulharsku, kde je splatnost faktur v průměru 37 dnů. Pro srovnání – v Německu musejí podniky čekat 43 dnů.

 

....nekorektně! 

V současné době je nejhorší platební morálka v Rumunsku (90 dní), Srbsku (120 dní) a Polsku (123 dní). O něco kratší dobu čekají subjekty podnikající ve Slovinsku (83 dní), Chorvatsku (87 dní) a v Maďarsku (90 dní).

Rostoucí množství neuhrazených pohledávek u dodavatelů a viditelné zhoršení platební morálky mají bezprostřední souvislost s dopady finanční krize. Mnohým podnikům nejsou dodávky zboží včas uhrazeny a firmy jsou tak nuceny využívat dodavatelské úvěry. Některé to řeší nekorektně cestou překračování platebních termínů dodavatelům.

 

Cloud22