Hlavní navigace

Návrh dřívější účinnosti novely ustanovení týkajících se pohledávek z úvěrů

16. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Jednou ze změn, které přináší novela zákonů souvisejících se zřízením Jednotného inkasního místa, je úprava v oblasti tvorby opravných položek k pohledávkám z úvěrů a odpisu pojištěných pohledávek z úvěrů. Účinnost těchto změn, které mají podpořit export, byla schválena k 1. lednu 2015.

V červnu 2012 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně návrh zákona (sněmovní tisk č. 741), na jehož základě by se měla účinnost těchto ustanovení posunout na 1. leden 2013.

Pokud jde o ustanovení § 24 odst. 2 písm. zv) zákona o daních z příjmů, současné znění umožňuje bankám daňově odepsat pohledávky z úvěrů, které jsou pojištěné u pojistitele se sídlem v Evropské unii, do výše přijatého pojistného plnění. Novela rozšiřuje okruh pohledávek, které lze takto odepsat, o úvěry poskytnuté bankou bankovnímu subjektu (typicky banka dovozce) a o pohledávky z titulu plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou nebankovnímu subjektu. Dle návrhu by novelizované znění bylo možno poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2012.

Druhá část návrhu se týká ustanovení § 5 odst. 3 zákona o rezervách, které vymezuje pohledávky z úvěru, k nimž lze tvořit bankovní opravné položky. V současnosti jsou jimi pouze pohledávky za subjekty z členských států Evropské unie. Novela rozšiřuje okruh pohledávek o pohledávky za subjekty ze států, které jsou vůči České republice vázány mezinárodní smlouvou zajišťující výměnu informací. Nové znění by se podle aktuálního návrhu (sněmovní tisk č. 741) mělo aplikovat poprvé na pohledávky, které vzniknou po 1. lednu 2013.

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Cmon - Fotolia.com

 

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?