Hlavní navigace

Návrh na rozdělení konsolidovaného základu daně mezi členy skupiny předmětem kritiky

20. 1. 2012

Sdílet

Evropská komise předala v březnu 2011 Evropskému parlamentu a Radě EU návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. Směrnice by měla umožnit skupinám společností působícím v rámci EU podat jediné konsolidované daňové přiznání za celou skupinu.

 

Daňový základ člena skupiny by se stanovil rozdělením konsolidovaného daňového základu podle jednotného vzorce. Základem daně člena skupiny by byla sazba korporátní daně uplatňovaná v jeho domovském státě .

Podoba vzorce je klíčová pro výsledné daňové příjmy členských států. Aktuálně navržený vzorec dělí konsolidovaný základ daně mezi členské státy podle podílu místního podniku na celkových tržbách, práci a aktivech celé skupiny. Všechny tři faktory mají stejnou váhu.

Oponenti vytýkají navrženému způsobu dělení mimo jiné to, že vychází ze zastaralého konceptu podnikání, který nereflektuje dnes často zásadní význam duševního vlastnictví, nebere v úvahu finanční aktiva, zejména však nezkoumá, který člen skupiny je skutečným nositelem podnikatelského rizika. V rámci diskuse se zvažuje snížení váhy faktoru tržeb nebo jeho úplné vypuštění, protože v současné podobě vzorec zvýhodňuje větší členské státy na úkor menších. Studie ukazují, že vzorec založený na výše uvedených faktorech může významně ovlivnit rozhodování podniků v oblasti zaměstnávání, což povede k deformaci trhu práce. Objevil se i návrh, aby upravený vzorec bral v úvahu hospodářskou situaci různých členských států.

V současné době probíhá na úrovni členských států diskuse za účasti odborné veřejnosti. Předpokladem schválení směrnice je souhlas všech členských států, a proto mohou výhrady jediné země k podobě vzorce vyústit v nepřijetí směrnice nebo k jejímu schválení ve značně pozměněné podobě. Další projednávanou alternativou je jednotný základ daně (CCTB) bez možnosti konsolidace.

Evropský parlament by měl návrh směrnice projednávat během února či března 2012.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?