Hlavní navigace

Návrh novely zákona o dani z nemovitostí

21. 10. 2010

Sdílet

Vláda schválila návrh novely zákona o dani z nemovitostí, jehož cílem je eliminace určitých nejasností ve výkladu zdanění tzv. plošných staveb (zpevněná plocha pozemku).

Podle stávající právní úpravy není zcela jednoznačné, zda zpevněné plochy pozemku klasifikovat pro účely daně z nemovitostí jako stavby nebo pozemky. Správní soudy v minulosti judikovaly, že plošné stavby nejsou nemovitou stavbou, ale součástí pozemku, a tudíž nemohou být předmětem daně ze staveb. Většina poplatníků tak při zdanění těchto staveb uplatňuje sazbu daně z pozemků, která v roce 2010 činí 0,2 Kč za metr čtvereční, což je mnohem výhodnější než použití sazby daně ze staveb.

Vládou schválený návrh vyjímá z kategorie stavby bez svislé nosné konstrukce zpevněné plochy pozemků, které tak nebudou předmětem daně ze staveb, ale jako samostatná kategorie budou zařazeny do předmětu daně z pozemků s poloviční sazbou daně oproti současné sazbě daně ze staveb. Pro zpevněnou plochu pozemku by tedy nově platila sazba daně podle druhu podnikání, a to 1 Kč nebo 5 Kč za metr čtvereční.

Návrh obsahuje také úpravu související s novým daňovým řádem, a to v oblasti náležitosti rozhodnutí o vyměření daně z nemovitostí v případě, že ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo k žádným změnám daňové povinnosti.

 

Zdroj: KPMG