Hlavní navigace

Návrh novely zákona o dani z nemovitostí

21. 10. 2010

Sdílet

Vláda schválila návrh novely zákona o dani z nemovitostí, jehož cílem je eliminace určitých nejasností ve výkladu zdanění tzv. plošných staveb (zpevněná plocha pozemku).
Ladislav Malůšek 21. 10. 2010

Podle stávající právní úpravy není zcela jednoznačné, zda zpevněné plochy pozemku klasifikovat pro účely daně z nemovitostí jako stavby nebo pozemky. Správní soudy v minulosti judikovaly, že plošné stavby nejsou nemovitou stavbou, ale součástí pozemku, a tudíž nemohou být předmětem daně ze staveb. Většina poplatníků tak při zdanění těchto staveb uplatňuje sazbu daně z pozemků, která v roce 2010 činí 0,2 Kč za metr čtvereční, což je mnohem výhodnější než použití sazby daně ze staveb.

Vládou schválený návrh vyjímá z kategorie stavby bez svislé nosné konstrukce zpevněné plochy pozemků, které tak nebudou předmětem daně ze staveb, ale jako samostatná kategorie budou zařazeny do předmětu daně z pozemků s poloviční sazbou daně oproti současné sazbě daně ze staveb. Pro zpevněnou plochu pozemku by tedy nově platila sazba daně podle druhu podnikání, a to 1 Kč nebo 5 Kč za metr čtvereční.

Návrh obsahuje také úpravu související s novým daňovým řádem, a to v oblasti náležitosti rozhodnutí o vyměření daně z nemovitostí v případě, že ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo k žádným změnám daňové povinnosti.

 

Zdroj: KPMG