Hlavní navigace

Návrh zákona o investičních společnostech a fondech

18. 2. 2013

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Ministerstvo financí předložilo Sněmovně návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který by měl nahradit stávající zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování.

Návrh zákona zejména implementuje příslušné směrnice Evropské unie upravující oblast kolektivního investování, především pak směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD) a dále aktuální směrnice týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných papírů (tzv. UCITS IV) při zohlednění dosud neschváleného návrhu tzv. UCITS V. Navrhovaná účinnost zákona je 1. červenec 2013. 

Významné změny jsou navrhovány v případě fondů kvalifikovaných investorů (FKI), které by nadále neměly být formálně řazeny mezi fondy kolektivního investování (dnes FKI tvoří podkategorii speciálních fondů kolektivního investování). V souladu s AIFMD stanoví návrh nového zákona minimální limit kapitálu fondu ve výši odpovídající 1 250 000 eur, která musí být dosažena do 12 měsíců ode dne vzniku FKI. U fondů „private equity” činí minimální limit ekvivalent částky 1 000 000 eur. Minimální počáteční výše vkladu investora, který není profesionálním zákazníkem podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, je v návrhu stanovena na ekvivalent částky 125 000 eur. Na rozdíl od dnešního stavu připouští nový zákon různé právní formy FKI, přičemž vedle standardních korporátních forem (a.s., s.r.o., k.s., družstvo, evropská akciová či družstevní společnost) a již známých institutů kolektivního investování (otevřený či uzavřený podílový fond) návrh zákona počítá i se zavedením zcela nových právních forem, kterými by měly být akciová společnost s proměnlivým kapitálem a komanditní společnost na investiční listy.  Poté, co nabude účinnosti nový občanský zákoník, bude FKI moci mít rovněž formu svěřeneckého fondu. 

Nový zákon nebude obsahovat žádná ustanovení týkající se investiční politiky fondů. Tato oblast bude nadále regulována výlučně v prováděcích nařízeních.

 

ICTZ24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?