Hlavní navigace

Návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku

9. 11. 2010

Sdílet

Po sedmi letech opět předložili poslanci ČSSD návrh zákona upravující přiznání k majetku, jehož cílem je zabránění daňovým únikům. K zákonu, který byl na programu říjnového jednání Poslanecké sněmovny, se vláda vyjádřila nesouhlasně.

Podstatou návrhu je, že u tzv. registrovaného majetku – nemovitosti, cenné papíry, podíly na společnostech, účasti ve družstvech – by fyzická osoba byla povinna podat oznámení o nabytí tohoto majetku v průběhu roku v případě, že by jeho pořizovací hodnota překročila určitý limit (5 mil. u finančních instrumentů, 20 mil. u nemovitostí). Pokud by finanční úřad měl podezření, že byl majetek pořízen z nezdaněných prostředků, vyzval by fyzickou osobu k podání daňového přiznání k registrovanému majetku. Pokud by fyzická osoba nebyla schopna prokázat původ majetku, byly by příjmy vynaložené na jeho pořízení zdaněny 76% srážkovou daní. Navrhovaná úprava by se týkala majetku pořízeného po 31. prosinci 2011.

Dle vlády není návrh adekvátní cíli, jehož chce dosáhnout. Návrh nezohledňuje výchozí hodnotu majetku, kterého by se týkal, a nezamezuje poměrně snadnému obcházení zákona, například sjednáním nižší kupní ceny. Návrh by byl nesystémovým zásahem do soustavy daňových zákonů, neboť se nevypořádává se vztahem ke standardním postupům podle daňového řádu, dále vymezuje pojmy, které jsou již definovány v některých daňových či jiných zákonech, nebo naopak některé pojmy v něm jsou zcela nejasné a neurčité. V neposlední řadě by navrhovaný zákon porušoval Listinu základních práv a svobod, neboť ukládá povinnosti pouze některým fyzickým osobám, čímž zakládá jejich nerovné postavení jakožto vlastníků majetku.

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?