Hlavní navigace

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

6. 5. 2011

Sdílet

V nedávné době začala Poslanecká sněmovna Parlamentu projednávat vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob by představovalo zásadní změnu v dosavadní koncepci trestního práva, podle níž lze trestně postihovat pouze fyzické osoby. Právnické osoby by podle návrhu zákona mohly být postihovány jen za trestné činy výslovně v zákoně uvedené. Mezi tyto patří například zkrácení daně, neodvedení povinného pojistného, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, úvěrový podvod nebo trestné činy proti životnímu prostředí. Jako trest právnickým osobám hrozí např. pokuta, zákaz činnosti, propadnutí majetku či zákaz přijímání dotací. Podle stávajícího znění by měl zákon o trestní odpovědnosti nabýt účinnosti již 1. ledna 2012. Důvodem zavedení trestní odpovědnosti právnických osob je podle vlády tendence postihovat důraznějšími sankcemi protiprávní jednání právnických osob, která se v posledních letech stále silněji projevují v mnoha evropských zemích. Požadavky na zavedení efektivních sankčních mechanismů vyplývají také z předpisů EU a z některých mezinárodních smluv. Z těchto důvodů vláda Poslanecké sněmovně předložila návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob již v roce 2004. Poslanecká sněmovna však tehdy návrh odmítla již v prvním čtení. Je tedy otázkou, nakolik úspěšný bude druhý pokus.

 

Cloud22

Zdroj: KPMG