Hlavní navigace

Návštěva Číny přinesla i memorandum o spolupráci mezi Českou exportní bankou a Export-Import Bank of China

9. 11. 2014

Sdílet

 Autor: © chungking - Fotolia.com
Podnikatelská mise do Číny, která byla součástí oficiální delegace prezidenta republiky Miloše Zemana, byla úspěšná. Na seminář v Pekingu, který pořádal Svaz průmyslu a dopravy společně s vládní organizací CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade), dorazilo na 150 čínských podnikatelů, takřka dvojnásobný počet oproti původním předpokladům.

Ohlasy účastníků na nedávnou podnikatelskou misi do Číny, která byla součástí oficiální delegace prezidenta republiky Miloše Zemana, jsou výrazně pozitivní. I přes hektickou přípravu panovala spokojenost jak s programem, tak s výsledky bilaterálních jednání. Zájem čínských partnerů o setkání s českými firmami předčil očekávání. Například na seminář v Pekingu, který pořádal Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) společně se svým dlouholetým čínským partnerem – vládní organizací CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade), dorazilo na 150 čínských podnikatelů, takřka dvojnásobný počet oproti původním předpokladům.

Na přípravě programu mise spolu se SP ČR spolupracovala řada partnerů, jak z institucí státní správy, tak i některých soukromých subjektů. Nezastupitelnou roli při networkingu s čínskými subjekty sehráli zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade v Pekingu a v Chengdu a účastníci ocenili i profesionální servis zastupitelského úřadu v Pekingu.

SP ČR a členové jeho podnikatelské mise oceňují to, že se po několik let trvajícím ochlazení oficiálních vztahů mezi ČLR a ČR podařilo po deseti letech od poslední prezidentské návštěvy opět potvrdit oboustranný zájem o obchodní a investiční spolupráci.

 

K perspektivním oborům patří energetika, důlní technika, enviromentální technologie...

„Zájem o misi byl mezi podnikateli mimořádný a jsme proto velmi rádi, že jsme nakonec mohli vyjít vstříc všem, kteří měli o tuto cestu zájem. Šlo takřka bez výjimky o subjekty, které budují s čínskými partnery obchodní vztahy na dlouhodobé bázi,“ říká Jaroslav Hanák, prezident SP ČR, který misi vedl. „Účast v delegaci prezidenta republiky pro ně představovala příležitost jak potvrdit či završit určitou etapu vzájemného obchodu nebo naopak nastartovat novou budoucí spolupráci, ať již to bylo v podobě slavnostního uzavírání předjednaných dlouhodobě připravovaných kontraktů nebo otevírání dalších příležitostí, například formou memorand a dohod,“ upřesňuje Hanák.

Jedním z důležitých memorand, které bylo dlouhodobě připravováno a k jehož podpisu došlo v rámci podnikatelské mise doprovázející prezidenta republiky do Číny je i memorandum o spolupráci uzavřené mezi Českou exportní bankou (ČEB) a Export-Import Bank of China. „Podpis Memoranda usnadní přístup českých firem na náročný čínský trh. Čína má obrovský potenciál, z pohledu ČEB je právem zařazena mezi prioritní země. K perspektivním oborům patří například energetika, důlní technika, technologie na ochranu životního prostředí, dopravní strojírenství a infrastruktura nebo nové technologie. Proto považuji zahájení spolupráce s čínskou bankou v průběhu prezidentské návštěvy za významný impuls pro české exportéry,“ uvedl k podpisu generální ředitel ČEB Karel Bureš.

 

Proces modifikací na čínské standardy je drahý

I pro firmu, která na čínském trhu působí úspěšně již dvacet let, jako je PBS Velká Bíteš a.s., je účast v doprovodu prezidenta z hlediska dalšího rozvoje spolupráce s jejich čínskými partnery přínosná. V průběhu návštěvy se podařilo dokončit jednání a podepsat dohodu o spolupráci s čínským partnerem na novém projektu civilního letadla. Uplatnění na čínském trhu najdou především výrobky vysoce sofistikované, hi-tech produkty a technologie s vysokou přidanou hodnotou. V poslední době se zvyšuje hlavně poptávka po environmentálních technologiích, zejména na ochranu ovzduší. České firmy disponují řadou takovýchto špičkových výrobků a mají s vynaložením určitého úsilí a investic šanci na čínském trhu uspět. Díky účasti v prezidentské delegaci se tak podařilo firmě Nordmann´s Fir Environmental Technology, a. s. podepsat několik dohod o spolupráci v oblasti transferu environmentálních technologií.

Mezi ČLR a Českou republikou bohužel stále přetrvávají významná omezení v oblasti vzájemného uznávání technických norem. Pro strojírenské firmy je pak při dodávkách pro čínské partnery proces modifikací na čínské standardy v současnosti zatěžující a drahý. Negativně ovlivňuje například možnosti vzájemné spolupráce v leteckém průmyslu, ale i v řadě jiných specializovaných odvětví. Proto členové podnikatelské delegace ocenili to, že prezident Zeman ve svém vystoupení jak na zahájení průmyslového veletrhu v Chengdu, tak i na business fóru v Bank of China v Pekingu zdůraznil požadavek na odstranění přetrvávajících netarifních překážek obchodu ať již v podobě rozdílných technických standardů nebo vzájemného uznávání leteckých certifikací.

CS24

Podle dostupných informací se příslušná dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a jeho čínským protějškem již připravuje.

 

Byl pro vás článek přínosný?