Hlavní navigace

Názory německých investorů potvrzují nutnost zlepšení podnikatelského prostředí v ČR

15. 4. 2011

Sdílet

Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je varující informace, že 30 procent německých firem by již nezvolilo Českou republiku jako investiční lokalitu. Jak vyplývá z průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), je to o desetinu firem více než v loňském roce.

Investoři poukazují v této souvislosti na špatnou platební morálku, nedostatečnou vymahatelnost práva, jsou zklamáni postupem vlády v boji proti korupci, obávají se odlivu kvalifikovaných pracovních sil a požadují flexibilnější trh práce. Tyto závěry korespondují s názory Svazu průmyslu a dopravy ČR a s jeho požadavky vůči vládě, které shrnul již v polovině loňského roku v dokumentu Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR (www.spcr.cz). 

„Informace je varující v tom, že se potvrzuje potřeba rychle zlepšovat naše podnikatelské prostředí. Česká republika nedostatečně reaguje na vytváření těchto podmínek a zaostává za vývojem v řadě zemí Evropské unie,“ uvedl Boris Dlouhý, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Průzkum potvrdil také přetrvávající zájem většiny německých investorů, aby v ČR bylo zavedeno euro. Jako nejčastěji předpokládaný termín je však uváděn rok 2020. Tento poměrně vzdálený horizont vstupu ČR do eurozóny potvrzuje jistý pesimismus investorů, zda Česko bude schopno vytvořit v příštích letech podmínky pro přijetí maastrichtských kritérií. V souvislosti s hodnocením atraktivity zemí pro investory je uváděno Slovensko před ČR, a to i ve spojitosti s členstvím Slovenska v eurozóně. Svaz průmyslu a dopravy ČR, nehledě na současné problémy eurozóny, proto nadále požaduje, aby byly vytvářeny podmínky pro přijetí euro. „Řešením není odmítnutí zavedení eura, ale naše účast na spoluvytváření pravidel eurozóny,“ uvedl Boris Dlouhý.

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

CS24

Foto: © Schulz-Design - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?