Hlavní navigace

Nebankovní financování zaznamenává zvýšenou poptávku

10. 9. 2010

Sdílet

Experti České leasingové a finanční asociace informovali včera o vývojových trendech nebankovních finančních produktů a o dopadech ekonomické recese na tento trh.

Vývoj nebankovního financování má od prvního čtvrtletí tohoto roku růstový charakter, v prvním čtvrtletí členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) financovaly prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen bez DPH za 8,34 mld. korun, v druhém čtvrtletí za 10,48 mld. korun. Obnovení ekonomického růstu se viditelně projevilo v poptávce podnikatelů po nebankovních produktech především u nebankovních úvěrů a factoringu.

 

Změny ve vnímání 

Představitelé ČLFA konstatovali, že v rámci současné platné legislativy dochází k prolínání některých nebankovních produktů, především finančního leasingu, s nebankovními úvěry. Podle Jiřího Matuly, předsedy představenstva ČLFA, je podle mezinárodní definice vše, co není zahrnuto pod pojmem operativní leasing, uváděno jako leasing finanční. Mělo by tak i v České republice dojít ke změně vnímání tohoto segmentu.

„Dnes je na trhu řada nebankovních produktů, které se do definice „finanční leasing“ nevejdou, jsou však plnohodnotně využívány jako jeho alternativa. Budeme li i nadále trvat na současné interpretaci a vázat výkon odvětví na výkon tohoto relativně omezeného produktu, budeme nuceni říkat, že je finanční leasing na ústupu. Opak je však pravdou, což dokazuje i stálý růst nebankovních úvěrů – ve světě uváděných ve statistikách finančního leasingu,“ konstatoval Jiří Matula.

Finanční leasing i nebankovní úvěry mají nezastupitelnou roli při financování investic u menších a středních firem, začínajících podnikatelský záměrů atd., které jsou pro bankovní sektor příliš rizikové. Leasing je také stále významným zdrojem financování osobních vozů. Souhrn pořizovacích cen bez DPH u nich dosáhl v 1. pololetí tohoto roku 6,2 mld. korun a meziročně vzrostl o více než 800 mil. korun. Jeho podíl na celkovém leasingu movitých věcí se z 23,8 % v 1. pololetí 2009 zvýšil na 33,2 %. Významný růst zaznamenaly také nebankovní úvěry pro podnikatele, u nichž došlo v 1. pololetí k meziročnímu navýšení o 14 procent v případě vedoucích patnácti společností.

 

Optimistický factoring a nekalé praktiky ze šedé zóny 

Pozitivní vývoj zaznamenává také factoring, který v meziročním srovnání s prvním pololetím 2009 vzrostl u členských společností AFS ČR o 14,2 %. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v 1. pololetí 2010 postoupeny pohledávky celkem za 50,26 mld. korun, z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 40,36 mld. korun. Podle Lubomíra Civína, člena představenstva ČLFA, lze jeho významnější využití očekávat i v oblasti exportního factoringu. 

U spotřebitelských úvěrů se stále ještě projevuje stagnace odbytu v maloobchodu, zvýšená nezaměstnanost a nechuť domácností se zadlužovat. I přes tyto faktory se objem nebankovních spotřebitelských úvěrů v 1. pololetí blíží hranici 20 mld. korun a za toto období bylo uzavřeno téměř 500 tisíc nových úvěrových smluv. Spotřebitelské úvěry, mezi něž patří i hypotéky, nabízejí relativně rychle dostupné finanční prostředky k financování potřeb občanů a byly v posledních šesti letech hnacím motorem růstu spotřebitelského financování.

Vývoj trhu spotřebitelských úvěrů v současné době bohužel stále více ovlivňují nekalé praktiky subjektů z tzv. "šedé zóny". Během recese jejich počet vzrostl a zvýšilo se využívání jejich služeb. Přispívají k růstu zadluženosti zejména u nejchudších domácností a spotřebitelů v problémových regionech. Jsou jim nabízeny spotřebitelské úvěry bez autorizace finanční instituce, konsolidace úvěrů či oddlužení a výmaz z registru dlužníků. Blažena Valkošáková, místopředsedkyně ČLFA, na tiskové konferenci informovala, že tyto "služby" pouze zvyšují náklady spotřebitele na úvěr, nezlepšují jeho právní postavení a jejich motivem je pouze zisk. Dále uvedla, že ČLFA podporuje vymezení podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů včetně zařazení mezi živnosti vázané, stanovení kvalifikačních předpokladů, evidence poskytovatelů a prohloubení dohledu nad subjekty z šedé zóny a důsledný postih zjištěných excesů.

 

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace