Hlavní navigace

Nebát se komunikovat žádné téma zaměstnancům

2. 11. 2010

Sdílet

„Učili jsme zaměstnance vnímat krizi a vzdělávací aktivity jako příležitost učinit změnu a inovovat,“ říká v rozhovoru generální ředitel společnosti LINET Zbyněk Frolík.

 Jak ovlivnila hospodářská krize pohled na vzdělávání zaměstnanců ve vaší firmě? 

Změnila především vzdělávací aktivity z pohledu kvality. Obecně podporujeme vzdělávání osobnostní i odborné dlouhodobě a krize na tomto pohledu nic nezměnila. Krize rozhodně pomohla vyselektovat kvalitní a konkurenceschopné společnosti, které dokážou předávat know-how. Plán vzdělávání se nám tedy nezměnil, spíše rozšířil z pohledu udržení talentů a klíčových zaměstnanců, ale rozhodně jsme posílili požadavky v rámci výběrových řízení na dodavatele.

 

Následkem krize počítají všichni téměř každou korunu. Jak byste doporučil motivovat zaměstnance i přes škrty v rozpočtech firem? 

Každý zaměstnanec potřebuje být motivován a nepříznivá situace ve firmě, které se zrovna nedaří, je o to zásadnější. Je důležité udržet kontakt se zaměstnancem. Tedy využít týmových setkání na půdě firmy, podpořit zaměstnance větší mírou informovanosti o dění ve firmě, a to navenek i interně. Každou změnu velmi citlivě a efektivně komunikovat. Kvalitní komunikace je otevřená komunikace správně cílená okruhu posluchačů a příjemců. Existují formy mentoringu a stínování, ty lze využít interně pro posilování znalostního know-how. Mladší a méně zkušení se mohou učit od těch zkušenějších.

 

Jsou to skoro dva roky, co krize začala. Má vaše společnost nějaký osvědčený recept na krizi či nějaké ponaučení z ní? 

Nebát se komunikovat žádné téma zaměstnancům. V případě možnosti je zapojit je do rozhodování. Především je důležité pracovat s liniovým a středním managementem. Učili jsme zaměstnance vnímat krizi a vzdělávací aktivity jako příležitost učinit změnu a inovovat. Občas, když není co v krizi dělat, je na to čas a lze využít řady státních podpůrných aktivit placených vzdělávacích programů v rámci udržení zaměstnanosti.

 

Zbyněk FrolíkIng. Zbyněk Frolík vystudoval ČVUT v Praze, obor technická kybernetika a elektronické počítače. V letech 1978 až 1980 působil jako referent technicko-organizačního rozvoje v ZPA Jinonice. Mezi roky 1980 až 1986 pracoval v ČSAV v Ústavu teoretických základů chemické techniky jako samostatný inženýr výpočetního střediska. Další čtyři roky (1986 – 1990) zastával pozici vedoucího technického odboru ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. V roce 1990 založil společnost Linet, v níž je jednatelem i generálním ředitelem.

Zbyněk Frolík je členem řady organizací: Rady vlády ČR pro vědu a výzkum, České rady pro export a investice, Vědecké rady fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Dále také přednáší pro ČVUT, VŠE v Praze a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. V r. 2005 získal 3. místo TOP manažer ČR v soutěži Manažer roku ČR.

 

 

 

 

 Zdroj: Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN)

Cloud23