Hlavní navigace

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků nabízí otázku: jak vytvořit budoucí pracovní sílu?

7. 12. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Digitální transformace se z nutnosti rozvíjí rychlým tempem, ale digitální dovednosti je ještě musí dohnat. Simon Mulcahy se ve svém článku podělil o výzvy, kterým firmy čelí, a o to, jak se mohou zavázat k odstranění nedostatku dovedností.

Svět se potýká s obrovským rozdílem mezi poptávkou po digitálních dovednostech a nabídkou pracovníků, kteří je mají. Podle celosvětového průzkumu společnosti McKinsey tvrdí téměř 90 % vedoucích pracovníků, že mají u svých zaměstnanců nedostatek potřebných dovedností nebo očekávají, že ho budou mít v příštích několika letech. V Evropské unii považují téměř dvě třetiny velkých podniků a o něco více než polovina malých a středních podniků za problém obsadit pozice v IT. To jsou některé z postřehů shromážděných v nedávné průběžné studii, kterou si nechala vypracovat společnost Salesforce ve spolupráci s RAND Europe. Ta zkoumá důkazy spojené s různými aspekty nedostatku digitálních dovedností. Tato propast se v posledním roce jen prohloubila, protože digitální transformace postupuje závratným tempem.

Pokud brzy nepřijmeme významná opatření, hrozí, že se nedostatek digitálních dovedností stane plnohodnotnou krizí. Vlády, neziskové organizace ani vzdělávací instituce nemohou tento problém vyřešit samy. Důležitou roli při řešení nedostatku dovedností hrají firmy, které mohou revolučním způsobem změnit vzdělávání a odbornou přípravu. Musí se postavit této výzvě nejen proto, aby podpořily hospodářské oživení v krátkodobém horizontu, ale také proto, aby umožnily udržitelný růst a spravedlivější budoucnost.

Vzdělávací systém, který zaostává za technologickým vývojem

Hlavní příčinou nedostatku digitálních dovedností je rostoucí propast mezi tempem inovací a statickými vzdělávacími modely. Rychlý technologický vývoj a vyvíjející se očekávání zákazníků podnítily nebývale vysokou poptávku po digitálních dovednostech téměř v každém podniku. Zákazníci požadují personalizované služby na místech, které si vybrali, což vytváří tlak na společnosti, aby se staly podniky, které jsou digitálně vybaveny. Schopnost využívat digitální nástroje ke komunikaci, správě informací a poskytování produktů a služeb se stala nedílnou součástí podniků všech velikostí a ve všech odvětvích a lokalitách. Pandemie jen urychlila digitální transformaci tím, že zavedla myšlení práce odkudkoli a zintenzivnila poptávku zákazníků po digitálních interakcích.

Společnosti, které chtějí v tomto měnícím se prostředí konkurovat, poptávají pracovníky s technickými dovednostmi v oblastech, jako je kódování, umělá inteligence a cloud computing. Alespoň základní digitální dovednosti nyní vyžaduje 90 % zaměstnavatelů v Evropě. V roce 2019 požadovalo digitální dovednosti téměř 70 % pracovních nabídek v USA, Kanadě, na Novém Zélandu, v Austrálii a Singapuru. Stejně důležité jsou i měkké dovednosti, které lidem umožňují převádět technologie do reálného světa, aby mohli ovlivňovat zákazníky, řídit zaměstnance a spravovat podniky. Studie zjistila, že mezi nejdůležitější dovednosti pro rok 2025 budou patřit nejen technologický design a programování, ale také sociální vliv, vedení, kreativita, odolnost a aktivní učení.

Na druhou stranu tradiční vzdělávací systémy nepřipravují pracovníky na to, aby dokázali držet krok s technologickým pokrokem a obsadit tak potřebné pozice. Například příliš vysoké náklady na vysokoškolské vzdělání odradily mnoho lidí od snahy získat titul v oblasti technologií. Až na několik výjimek převládající model stále předpokládá, že učení končí ukončením studia, i když inovace probíhají rychleji než kdy jindy. Výsledkem je, že pouze 58 % evropských občanů starších 16 let má základní digitální dovednosti. Země jako Čína, Indonésie, Mexiko a Brazílie se také potýkají s problémem udržet krok s poptávkou po digitálních pracovnících.

Cena za nečinnost

Pro společnosti, které chtějí být vítězi v digitálním prostředí, je klíčová investice do odstranění nedostatku dovedností. Očekávání zákazníků se neustále mění díky pozitivním zkušenostem v jakémkoli odvětví, takže laťka jednodušších, rychlejších a personalizovanějších služeb se neustále zvyšuje. Společnosti, které zaostávají v inovacích, protože nemohou najít potřebné kvalifikované pracovníky, budou jen dále zaostávat.

V širším měřítku má odstranění nedostatku kvalifikovaných pracovníků zásadní význam pro to, aby se světová ekonomika zotavila z pandemie a dosáhla dlouhodobého hospodářského růstu. Podle nedávné studie společnosti Accenture by země G20 mohly přijít o kumulativní růst HDP v odhadované výši 11,5 bilionu dolarů, pokud se jim nepodaří vyřešit nedostatek digitálních dovedností. V USA by investice do digitálních dovedností, digitálních technologií a digitálních akcelerátorů mohly zvýšit HDP o 2,1 %, tedy 421 miliard dolarů na základě údajů z roku 2020. Neřešení prohlubující se mezery v dovednostech by také podpořilo větší nerovnost. Nejvíce ohroženy zaostáváním v oblasti digitálních dovedností jsou ženy, pracovníci s nižšími příjmy, obyvatelé venkova a osoby z nedostatečně zastoupeného prostředí. Ti, kteří nebudou mít přístup ke znalostem potřebným k tomu, aby se jim v digitální revoluci dařilo, budou ekonomicky zaostávat.

Úloha firem v odstraňování nedostatku kvalifikovaných pracovníků

K vyřešení nedostatku digitálních dovedností, potřebujeme revoluci ve vzdělávání. Vzhledem k rychlému vývoji technologií již nemá smysl, aby vzdělávání končilo ve dvaceti letech nebo aby lidé byli na začátku své kariéry zatěžováni neúměrně vysokými náklady. Místo toho potřebujeme široce dostupné, přístupné a cenově přijatelné vzdělávání. Namísto sezení v tradiční učebně musíme přejít na vzdělávání „just-in-time“, které je integrováno do naší pracovní praxe a je relevantní pro každou oblast v kariérní dráze.

Až dosud jsme reformu vzdělávání většinou nechávali na vládách a vzdělávacích institucích. Soukromý sektor však musí sehrát důležitou roli při prosazování inovací, které budou k transformaci vzdělávání zapotřebí. Právě firmy vědí, jaké dovednosti potřebují, a jsou odborníky na inovace. Mají také prostředky na investice a mohou z nich přímo těžit. Například společnost McKinsey odhaduje, že tři čtvrtiny případů rekvalifikace pracovní síly ve Spojeném království by byly pro zaměstnavatele ekonomicky výhodné. Pozitivní dopady zvyšování kvalifikace zaměstnanců, včetně lepší schopnosti realizovat firemní strategii a lepší výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců, uvádí 71 až 90 % společností. Kromě toho je pravděpodobné, že pokud se nepodaří odstranit nedostatek dovedností do pěti let, bude to mít negativní dopad na vývoj a dodávku produktů, stejně jako na zkušenosti a spokojenost zákazníků.

Startupy jako Coursera a Khan Academy dosud ukázaly, že jsou příslibem demokratizovaného online vzdělávání. Společnosti jako GE založily vzdělávací iniciativy, které integrují průběžné vzdělávání do firemní kultury. Společnost Salesforce nabízí inovativní školení prostřednictvím Trailhead, své bezplatné online vzdělávací platformy umožňující lidem bez technického vzdělání získat dovednosti pro digitální práci odkudkoli. Komunita Trailblazer společnosti Salesforce toto vzdělávání ještě více podporuje prostřednictvím vzájemného sdílení znalostí a vzájemné podpory. Salesforce také pomáhá snižovat nedostatek digitálních dovedností prostřednictvím grantů, které podporují dálkové studium, učňovskou přípravu a novou generaci začínajících firemních technologických firem. Nakonec se každá společnost musí začít vnímat jako vzdělávací společnost.

cyber23

Investice, která vydrží celou generaci

Firmy dnes mají jedinečnou příležitost přidat hodnotu svému podnikání, přispět k ekonomickému růstu a podpořit spravedlnost a inkluzi. Tím, že se znovu objeví jako inovativní poskytovatelé vzdělávání, mohou hrát aktivní roli při řešení prohlubující se výzvy v oblasti digitálních dovedností. Závazek, který nyní přijmou k řešení nedostatku digitálních dovedností, rozhodne o jejich schopnosti využít nevyužité talenty v pracovní síle a zajistit, aby nikdo nezůstal pozadu.

Autor: Simon Mulcahy, výkonný viceprezident a ředitel pro inovace ve společnosti Salesforce

Byl pro vás článek přínosný?