Hlavní navigace

Nejistota a ztráta důvěry v daňový systém může ohrozit investice

19. 1. 2015

Sdílet

Mezinárodní asociace ACCA upozorňuje, že tvůrci daňových zákonů by měli důsledně komunikovat své záměry.

Mezinárodní asociace certifikovaných účetních (ACCA) ve své nové zprávě s názvem Jistota v daňovém systému (Certainty in Tax) uvádí, že by zákonodárci měli vysvětlovat smysl všech daňových opatření tak, aby daňový poplatníci neměli nejasnosti v tom, co se od nich očekává, a spolu s výsledky jednání o daňových změnách by měly být zveřejněny i přesné rady, jak postupovat.

 

Systém zdaňování by měl být navržen tak, aby minimalizoval výskyt neférového jednání. Pokud vlády povolí existenci systému umožňujícího nejistotu plynoucí z volnosti v rozhodování administrativy a justice, měly by zároveň co nejjasněji definovat „hranice nejistoty” a stanovit k celé problematice jasné instrukce.

 

Jak se ve zprávě dále uvádí, jistota společně s jednoduchostí a stabilitou je jedním ze základů dobrého daňového systému, přičemž každý systém do jisté míry nejistotu zahrnuje a některé vlády dokonce v určitých případech nejistotu podporují. Potenciálně nejhorší forma nejistoty je přitom ta, která je spojena s hrozbou zpětných legislativních úprav, jež většina vlád používá pouze k tomu, aby zabránila jasnému zneužívání.

Jason Piper, manažer ACCA pro daňové a obchodní právo, však upozorňuje, že ke zneužití daňového systému stejně dochází, což vážně poškozuje nejen důvěru daňových poplatníků: „Pokud systém generuje nejistotu a umožňuje nečestné jednání, dochází k oslabení důvěry v úřady, což může odradit firmy zvyklé na transparentnější pravidla od toho, aby v takovém systému investovaly. Proto bychom se měli všichni snažit tento trend zvrátit.“

 

Základním předpokladem k dosažení jistoty je přitom jasný a ucelený záměr spojený s ucelenou a důslednou komunikací ze strany zákonodárců a daňových úřadů. „Jasná diskuze o smyslu veškerých daňových opatření pomůže daňovým poplatníkům pochopit, co se od nich očekává. Na zákonodárce to samozřejmě může klást vyšší nároky, pokud jde o projasnění toho, čeho se snaží dosáhnout a způsobů, jak toho docílit,” dodává Jason Piper.

 

Pro dosažení daňové jistoty je podle ACCA rovněž důležitý pravidelný a konstruktivní dialog státu s podnikatelskou sférou, jehož výsledek by se měl schválit a v zájmu transparentnosti i zveřejnit. Firmy by tak měly možnost diskutovat navrhované změny předem, čímž by se předešlo nejistotám na obou stranách.

ČTĚTE TAKÉ:

→ Nová daňová pravidla povedou ke spravedlivější konkurenci
Plánované změny, které se týkají placení DPH v telekomunikacích, službách rozhlasového a televizního vysílání a e-službách, však mohou výrazně pocítit také spotřebitelé, upozorňuje ACCA.

→ ACCA slaví jubileum
Již 110 let umožňuje ACCA osobní rozvoj finančním profesionálům.

G+