Hlavní navigace

Nejistota ohledně souběhu funkce a pracovního poměru ve světle nedávné judikatury

24. 2. 2014

Sdílet

 Autor: © Maksym Yemelyanov - Fotolia.com
Nový zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník přinášejí nejistotu ohledně souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru ke společnosti.

Nejvyšší soud na podzim loňského roku (dle zákonné úpravy před rokem 2012) rozhodl, že pracovní poměr zaměstnance, který se následně stal jednatelem společnosti, konkludentně zanikl. Dovodil tedy vůli stran ukončit pracovní poměr na základě pouhé skutečnosti, že zaměstnanec se stal jednatelem svého zaměstnavatele, aniž by k takovému ukončení bylo potřeba výslovného jednání dotčených stran, například formální dohody o skončení pracovního poměru.

 

Vzhledem k tomu, že historické důvody pro pracovní poměr členů statutárních orgánů obchodních společností pominuly a rizika vyplývající mimo jiné ze zmíněného soudního rozhodnutí jsou značná, je jediným bezpečným řešením pouze smlouva o výkonu funkce upravující veškeré vztahy mezi společností a členem jejího statutárního orgánu. V opačném případě se dotčený jednatel či člen představenstva vystavuje riziku, že by se na jeho případný pracovní poměr hledělo tak, jako by nikdy nevznikl, nebo by soud dovodil jeho ukončení k okamžiku vzniku funkce.

 

 

 

Zdroj: KPMG