Hlavní navigace

Nejpozději faktury platí firmy v Belgii, ale ihned poté v Polsku a na Slovensku

14. 10. 2013

Sdílet

Téměř každá druhá tuzemská firma neplatí záměrně. Zhruba dvě třetiny českých firem tak již přistoupily k externímu vymáhání pohledávek a jejich počet by se podle našich odhadů měl i nadále zvyšovat.

Z průzkumu mezinárodní inkasní agentury EOS KSI vyplývá, že nejvýznamnější české exportní destinace obsadily v platební morálce poslední příčky. Nejpozději sice faktury platí firmy v Belgii, ale ihned poté v Polsku a na Slovensku. Také Německo zaznamenalo nárůst pozdě zaplacených faktur o 8 %. Přitom podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu právě do Německa míří až 31 % českého vývozu.

 

Němci jsou na sebe přísní

Téměř každá třetí firma v Polsku, na Slovensku a v Německu platí se zpožděním. Vyplývá to z průzkumu inkasní společnosti EOS KSI, který byl proveden ve 13 evropských zemích včetně České republiky. Všeobecná hospodářská situace, problémy s likviditou a vysoké zadlužování vedou podle studie v žebříčku důvodů, proč zákazníci nehradí své faktury včas. K situaci v Německu přispívá i průměrná dvacetidenní lhůta splatnosti, kterou domácí firmy poskytují svým zákazníkům. Ta je v celé Evropě jednoznačně nejnižší.

Obdobně je na tom i Česká republika s 29 % opožděných plateb. „Téměř dvě třetiny oslovených společností pocítily negativní dopad opožděných plateb svých zákazníků, a to zejména ztrátou zisku. Platby po splatnosti jsou přitom hlavní výzvou pro řízení likvidity ve firmě,“ říká Vladimír Vachel, jednatel inkasní společnosti EOS KSI Česká republika. Nejdelší termín pro zaplacení faktury poskytují české firmy již tradičně v oblasti průmyslu. Až 3 % firemních zákazníků zejména z oblasti obchodu neplatí své účty vůbec. Nejčastějším důvodem jsou nezaplacené faktury vlastních obchodních partnerů.

 

Festival liknavosti nebo snad amorálnosti?

Průzkum však také uvádí, že téměř každá druhá tuzemská firma neplatí záměrně. „Zhruba dvě třetiny českých firem tak již přistoupily k externímu vymáhání pohledávek a jejich počet by se podle našich odhadů měl i nadále zvyšovat,“ informuje Vachel. Roste i množství zpožděných plateb ze zahraničí, jak v průzkumu uvádí 39 % českých respondentů. Jejich průměrný měsíční objem je více než 570 tisíc eur. Větší sumy se týkají více průmyslu než jiných odvětví.

Z uvedené studie vyplývá, že opačný konec řebříčku ovládlo Rusko a Francie. Rusko však patří k zemím s největším počtem (8 %) nedobytných pohledávek v celé Evropě. O moc lépe na tom není ani Slovensko, kde 5 % faktur není nikdy zaplaceno. Země nejvíce postižené krizí – Španělsko a Řecko snížily průměrnou dobu splatnosti a zaznamenaly mírné zlepšení u pozdních plateb oproti loňskému roku. Přesto stále patří k zemím s nejhorší platební morálkou v Evropě.

 

 

Země

Pozdě zaplacené pohledávky

Nedobytné

pohledávky

Průměrná splatnost pohledávek

 

Belgie

46 %

3 %

36 dní

Polsko

33 %

3 %

33 dní

Slovensko

29 %

5 %

28 dní

Velká Británie

29 %

2 %

37 dní

Česká republika

29 %

3 %

32 dní

Německo

29 %

2 %

20 dní

Řecko

28 %

7 %

81 dní

Maďarsko

28 %

3 %

32 dní

Španělsko

27 %

4 %

58 dní

Rumunsko

27 %

8 %

41 dní

Bulharsko

25 %

5 %

40 dní

Francie

23 %

2 %

39 dní

Rusko

21 %

8 %

25 dní

           

 

O průzkumu

Společnost EOS KSI realizovala průzkum platební morálky zákazníků společností podnikajících v ČR. Osloveno bylo 200 společností, které odpovídaly na otázky týkající se platebních zvyklostí zákazníků a finančních rizik spojených s pozdní úhradou faktur. Dalších 2 200 firem z 12 evropských zemí (Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Ruska, Polska, Španělska, Rumunska, Řecka, Bulharska, Maďarska a Slovenska) bylo dotazováno na všechny aspekty spojené s platebními transakcemi a obecně na ekonomické trendy v dané zemi. Detailní výsledky obou průzkumů jsou k dispozici na www.eos-solutions.com/surveys.

 

 

 

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?