Hlavní navigace

Někde nabírají pracovníky, ale vyhlídky zaměstnavatelů zůstávají opatrné

12. 3. 2013

Sdílet

 Autor: © stillkost - Fotolia.com
Globální ekonomické klima a nejistota budou nadále přispívat k velmi střídmým náborovým plánům zaměstnavatelů během druhého čtvrtletí roku 2013, jak ukazují dnes zveřejněné výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce.

V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2013 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2013 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice očekávají pro druhé čtvrtletí 2013 stabilní náborové aktivity. 5 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovníků, 5 % předpovídá jejich snížení a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2013 hodnotu 0%. Po sezónním očištění je Čistý index trhu práce -1%, třetí čtvrtletí v řadě, kdy je záporný nebo nulový. 

“Počet nezaměstnaných lidí v lednu 2013 dosáhl maxima v novodobé historii ČR a bohužel se potvrdily negativní výhledy předchozích výsledků Manpower index trhu práce pro 1. čtvrtletí 2013. Nárůst nezaměstnanosti oproti stejnému období minulého roku není způsoben hromadným propouštěním v konkrétních sektorech, ale dlouhodobou snahou všech zaměstnavatelů zvyšovat efektivitu. V době stagnující ekonomiky, rostoucí konkurence a klesajících marží jsou společnosti nuceny produkovat stejně, nebo dokonce více s menším počtem lidských zdrojů. Výsledky našeho průzkumu pro 2. čtvrtletí 2013 ukazují pokračující opatrnost zaměstnavatelů i presto, že začíná sezóna pro zemědělství, stavebnictví a cestovní ruch,” řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

 

Porovnání dle odvětví 

Zaměstnavatelé v pěti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové aktivity hlásí odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a odvětví Ubytování a stravování s Indexem +12 %. Negativní náborové plány očekávají zaměstnavatelé v pěti odvětvích. Nejhorší situaci na trhu práce hlásí Doprava, skladování a logistika s Indexem -14 %.

 

Regionální srovnání v rámci ČR 

Zaměstnavatelé v Praze očekávají pro druhé čtvrtletí 2013 mírné zvýšení počtu pracovních sil s hodnotou Čistého indexu trhu práce +2 %, mírně slabší index hlásí Čechy (+1 %). Naproti tomu zaměstnavatelé na Moravě předpovídají nepříznivé náborové prostředí s hodnotou Indexu -6 %. 

 

Globální pohled 

Z průzkumu vyplývá přetrvávající nejistota zaměstnavatelů v celém světě. Hodnota Čistého indexu trhu práce má pro druhé čtvrtletí 2013 různou úroveň a vypadá to, že mnoho zaměstnavatelů vyčkává na jasné vyřešení evropské dluhové krize a na signály ozdravení globální ekonomiky, než se trhy práce ustálí a začnou se dále rozvíjet. Zaměstnavatelé ve více než ve dvou třetinách sledovaných trhů práce hlásí pro druhé čtvrtletí pozitivní náborové plány. Proti předchozímu čtvrtletí se Index zvýšil ve 21 sledovaných zemích a oblastech, avšak v 15 zemích je v různé míře nižší.  Zaměstnavatelé v 25 zemích a oblastech předpovídají slabší Index v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Z celosvětového hlediska je nejsilnější předpověď v Brazílii, Tchaj-wanu, Turecku a Indii. Naproti tomu, nejslabší náborové prostředí očekávají zaměstnavatelé v Itálii, Španělsku, Řecku a Nizozemí. Index ve Španělsku a Itálii odpovídá nejnižší dosažené hodnotě za dobu průzkumu. 

Další výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce budou zveřejněny 11. června 2013.

 

ICTZ23