Hlavní navigace

Německé banky jdou zdráhavě vstříc mittelstandu

14. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © Tatjana Rittner - Fotolia.com
V budoucnu chtějí německé banky opět vsadit na středně velké firmy, tzv. mittelstand. Žádná sláva s úvěry to ovšem není, pochybnosti převažují.

Jak posledně poznamenala ve své studii německá společnost Creditreform, přes příznivé podmínky pro financování nesahají firmy k bankovním půjčkám. Toto zjištění se ovšem nekryje s analýzou banky KfW, která v září 2012 zmiňovala živou poptávku na trhu s podnikatelským kreditem.

Podle KfW se trh s půjčkami podnikům a živnostníkům v Německu zvedl o 3,2 procenta. Faktory vedoucí k těmto kladným číslům čítají poměrně slušnou konjunkturu, dobrou dosažitelnost půjček a historicky nízký úrok. Pozitivní vlivy má mít také pozornost německých bank zaměřená na domácí trh a nepřítomnost dalších stresů z eurokrize.

„I tradičně opomíjené branže jako stavebnictví, drobný průmysl a malé firmy mohou dosáhnout na financování půjčkou,“ píše Creditreform. Tento institut vidí i zbytek roku jako období dobrých příležitostí pro podniky jak získat půjčku, ale očekává slabou poptávku. Zjištění, že se nabídky zvýhodňují, se překrývá s proklamacemi některých bankovních domů sázet v budoucnosti na mittelstand a rozšiřovat pro něj nabídky – mj. například Deutsche Bank, Commerzbank a Hypovereinsbank.

 

Pochybnosti místo euforie 

Euforie ale u středně velkých německých firem nepřevládá. Z pozice poradce sice vnímám toto oteplení „úvěrové fronty“, zároveň ale manažeři a podnikatelé vytrvávají ve skepsi, jestli tato nová láska k mittelstandu vydrží. Po nejrůznějších zklamáních z předchozích let totiž nadále přetrvávají pochybnosti. A ty jsou krmeny dokonce vyjádřeními ze samotné finanční sféry. Jak sdělil například jeden manažer Deutsche Bank deníku Handelsblatt, tato největší německá banka nebude ze svých vyčerpaných zdrojů vyhrazovat na „rozšiřování obchodů mittelstandu“ desítky miliard eur. Tomu lze rozumět i tak, že nabídka úvěrů zde není vytvářena kvůli tomu, že by byli zákazníci strategicky objeveni jako nová cílová skupina, ale protože jsou po ruce volné prostředky.

I kdyby banky vyhradily pro středně velké firmy větší prostředky, prodají je jen tehdy, pokud budou ekonomická rizika nízká. Důležité předpoklady pro vysoký rating firem hledajících úvěr jsou vysoká výbava vlastním kapitálem a vynikající úvěrová zajištění, neboť z toho vyplývají nižší zátěž podle požadavků bankovní vyhlášky Basel III.

 

Evergreen německého financování podniků 

V příštích měsících by se mohl do hry opět vrátit evergreen německého financování podniků: nízká vybavenost vlastním kapitálem. Creditreform ve své studii zjišťuje:

“Se snižující se dynamikou konjunktury a klesajícími výdělky se poprvé od roku 2008 i v mittelstandu rozevírají nůžky mezi slabými ( 30 procent) kapitálovými podniky. V minulých letech se podíl podfinancovaných středostavských firem postupně snižoval. Tento vývoj se zdá být přinejmenším zastaven. Přesto byl poměr vlastního kapitálu ještě daleko pod hranicí krize, stejně jako pod dlouhodobým průměrem, který činí 32,7 procenta dokázaných.”

Za hranicemi „německého rybníku“ vypadá situace ještě trochu temněji. To vyplývá z nejnovějšího Banking Lending Survey Evropské centrální banky. Viz též shrnutí provedené od Financial Times. Podle této studie evropské banky ve třetím kvartálu 2012 podmínky pro úvěry malým a středním firmám zpřísnily, prý podle nejistého vývoje konjunktury. Pro poslední čtvrtletí roku 2012 počítá ECB s ještě tvrdšími podmínkami.

 

Z německého CFO Worldu přeložil Max Hutar

ICTZ23