Hlavní navigace

Německé firmy jdou ve výzkumu, vývoji a inovacích v Česku příkladem

1. 8. 2013

Sdílet

Výzkum, vývoj, inovace – v těchto oblastech jsou německé výrobní podniky v Česku velmi aktivní. Vyplývá to z výsledků dnes zveřejněného průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK).

Přibližně 80 procent dotázaných firem chce pomocí výzkumných a inovačních aktivit posílit svoji pozici na trhu, snížit náklady nebo reagovat na požadavky zákazníků. Zlepšit by se měla především spolupráce mezi hospodářskou sférou a výzkumnými institucemi a také transfer technologií.

 

Veletrhy jsou hlavní platformou pro inovace

V červnu 2013 provedla ČNOPK mezi převážně německými výrobními firmami v České republice průzkum, který se zaměřil na jejich výzkumné a inovační aktivity. Výsledky průzkumu ukázaly, že výzkum, vývoj a inovace hrají pro německé firmy v Česku významnou roli. Téměř polovina z nich disponuje vlastním oddělením pro výzkum a vývoj a vlastními laboratořemi. Více než 80 procent z nich se zabývá optimalizací výrobních procesů, která je vedle vývoje produktu a aplikovaného výzkumu „důležitá“ nebo „velmi důležitá“ pro 78 procent respondentů.

Aktivitu německých firem v oblasti inovací v Česku vítá také viceprezident ČNOPK Jiří Kuliš: „Jako viceprezidenta ČNPOK mne velmi těší, že v Česku mnoho inovací – jak ukázaly výsledky průzkumu – vzniká zásluhou výzkumu a vývoje německých firem. Jako ředitele veletržní společnosti mne také těší, že právě veletrhy jsou hlavní platformou pro inovace.“

 

Němci inspirují Čechy v aktivitě ohledně patentů

Průzkum také ukázal, jak důležité jsou inovace pro konkurenceschopnost: téměř 80 procent firem chce jejich pomocí zlepšit svou pozici na trhu. S odstupem nejdůležitější roli z hlediska vývoje, výzkumu a inovací pro firmy hrají odborné znalosti jejich zaměstnanců. Celých 96 procent účastníků průzkumu tak potvrdilo souvislost mezi kvalitním systémem vzdělávání, kvalifikovanou pracovní sílou, inovacemi a konkurenceschopností.

Firmy s německým podílem jsou velmi aktivní v získávání patentů: 50 procent dotázaných firem disponuje vlastními patenty. Podle Eurostatu je patentová aktivita v České republice jinak spíše slabá: V roce 2010 bylo u Evropského patentového úřadu na 1 milion obyvatel podáno 265 žádostí o patent z Německa a pouze 25,5 z České republiky.

 

Ještě je třeba více zapojit výzkum

Zlepšit by se v Česku měla také spolupráce mezi firmami a výzkumnými ústavy. Z dotázaných podniků tento druh spolupráce využívá 33 procent. Naopak 56 procent z nich realizuje své aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací společně s mateřskou firmou v Německu. Téměř polovina se obejde bez kooperačního partnera a 42 procent firem spolupracuje s jinými podniky. „Na rozdíl od Německa je v České republice zatím spíše okrajovou záležitostí, aby firmy zadávaly renomovaným výzkumným institutům soukromé zakázky,” vysvětluje výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer a dodává: „Užší spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi by přitom jistě vedla ke zlepšení transferu technologií.”

ČNOPK podporuje inovační podniky při hledání kooperačních partnerů prostřednictvím svého kompetenčního centra „Inovativní technologie”, které bylo založeno v roce 2011, a jako spojnice mezi německými a českými podniky, výzkumnými institucemi, klastry a kontaktními sítěmi nabízí poradenství a zprostředkovává kontakty.

 

ICTZ23