Hlavní navigace

Německé firmy v ČR investují do inovací, ale systematický management inovací jim často chybí

16. 3. 2012

Sdílet

 Autor: © ShkYo30 - Fotolia.com
Inovace hrají pro většinu německých firem v ČR významnou roli. Vyplývá to z výsledků aktuálního průzkumu, který uskutečnila Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) mezi svými členy a dalšími německými firmami v České republice.

Jeden z výsledků výše zmíněného včera zveřejněného průzkumu však poukazuje také na skutečnost, že v mnoha firmách není systematicky zaveden management inovací. Proto ČNOPK přichází s nabídkou nového kompetenčního centra ‚Inovativní technologie‘.

 

Z výsledků prvního průzkumu zaměřeného na oblast inovací, který ČNOPK uskutečnila mezi německými investory v České republice, vyplynulo, že inovace hrají u zdejších firem významnou roli. Téměř 90 % dotázaných podniků přisuzuje inovacím vysokou nebo velmi vysokou důležitost a pravidelně také do oblasti inovací investuje. Nejsilnějším stimulem je přitom vývoj nových služeb a produktů a všeobecné zlepšení podnikových procesů. Téměř 70 % firem označilo tyto aspekty za klíčové. Pro polovinu z nich je perspektiva nových trhů dalším důvodem pro investice do inovací.

Jako překážku při realizaci inovačních projektů firmy uváděly především chybějící zdroje - ať už se jedná o nedostatek času, omezený rozpočet, složité komunikační a schvalovací procesy nebo nejasné struktury z pohledu managementu inovací. Ačkoliv si většina podniků tento problém uvědomuje, je management inovací systematicky zaveden pouze u necelých 30 % respondentů.

Na základě těchto poznatků připravuje ČNOPK nové nabídky v oblasti managementu inovací. „Vytvářením pracovních skupin a pořádáním akcí zaměřených na budování nových kontaktů chceme přispět ke sdílení poznatků o inovačních procesech, a to jak na vnitropodnikové, tak i na všeobecné úrovni. Řada příkladů z podnikové praxe totiž ukazuje, že k probuzení inovačního potenciálu firmy často nejsou potřebné žádné závratné investice. V mnoha případech je nutné pouze efektivněji komunikovat a více zapojit zaměstnance,“ říká Mirjam Schwan, zástupkyně výkonného člena představenstva ČNOPK. „Dále chce ČNOPK vytvářet konkrétní nabídku konferencí a vzdělávacích kurzů na téma management inovací s odborníky z Německa a České republiky.“ Základní rámec pro uskutečnění těchto plánů tvoří letošní téma roku ČNOPK ‚Společně pro kvalifikovanou pracovní sílu a inovaci‘, které akcentuje souvislost mezi dostupností kvalifikovaných pracovníků a inovační silou ekonomiky.

 

Společně pro odbornou pracovní sílu a inovaci – partneři ČNOPK: Kaufland ČR v.o.s., Siemens s.r.o. BAYER s.r.o., Bosch Group, Demag Cranes & Components spol. s r.o, OKAL CZ s.r.o.

 

Zdroj: Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK)

 

ICTZ23

Foto: © ShkYo30 - Fotolia.com