Hlavní navigace

Němečtí investoři chtějí změnu kont pracovní doby

Sdílet

Reformy českého pracovního práva, které podnikům v době krize neumožňuje flexibilní reakce, jsou nevyhnutelné. Vhodným nástrojem by bylo prodloužení kont pracovní doby.

V období hospodářské krize je pracovní právo podrobeno zkouškám. Jaké nástroje pracovní právo nabízí? Jaké jsou ze zákona možnosti přizpůsobit personální kapacity poklesu poptávky? To jsou otázky, před kterými dnes často stojí podnikatelé. A všichni pečlivě sledují statistiky z trhu práce a s velkým znepokojením rovněž rychle rostoucí míru nezaměstnanosti.

Minulý měsíc zveřejněný průzkum, který provedla Česko-německá obchodní komora (ČNOPK) v říjnu loňského roku, ukazuje, že německé firmy působící v České republice mají k současnému Zákoníku práce jasné stanovisko: 98 procent dotázaných firem považuje nástroje, které platný zákon nabízí, za nedostatečné. Právě v době krize to ve většině firem vedlo k snižování počtu zaměstnanců. Více než čtyři pětiny dotázaných uvedly, že kvůli chybějícím pracovněprávním nástrojům musely propouštět zaměstnance.

Půl roku nestačí

Všechny dotázané firmy se vyslovily pro zlepšení a rozšíření kont pracovní doby (Zákoník práce tím rozumí zvýšení flexibility v časovém využití zaměstnance s ohledem na množství práce). Slibují si od toho více prostoru a možností jednání. Současná úprava dovoluje vyrovnávací období (podle Zákoníku práce dohodnuté období, v jehož rámci se musí srovnat odpracované hodiny) pouze po dobu 26 týdnů, které je možné prodloužit se souhlasem odborů na jeden rok. »To je velmi krátká doba, hospodářská krize je celosvětová a trvá kvůli provázanosti trhů déle. Proto je potřeba stanovit jinou délku vyrovnávacího období – půl roku nebo rok nestačí,“ hodnotí situaci výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. I z pohledu firem je změna institutu konta pracovní doby nutná.

„Bosch využívá celosvětově – podle možností – pružnou pracovní dobu. Flexibilní pracovní právo je právě v této době velmi důležité. Nástroje jako konta pracovní doby by nám určitě pomohly udržet v ČR naše kmenové zaměstnance,“ dodává Karl Strobel, reprezentant firmy Bosch v ČR, která patří s více než 8000 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v České republice.

V rámci průzkumu bylo osloveno 57 velkých a středních firem. Zde jsou jejich odpovědi: 

Považujete současnou úpravu zákoníku práce a jeho nástroje pro pružnou optimalizaci pracovní kapacity za dostatečné?

ano                  2 %
ne                    98 % 

Pomohly vám tyto nástroje udržet kmenové zaměstnance? 

ano                  15 %
ne                    85 % 

Které nástroje používáte? 

smlouva na dobu určitou                                                  43 %
odstávky, zaměstnanci se sníženým platem                    (60 až 80 %)

práce doma                                                                       15 %
prodloužená dovolená                                                       12 %
zkrácení pracovní doby s odpovídajícím snížením platu   30 %

Uvítali byste zavedení nových nástrojů zákoníku práce? 

Kurzarbeit (zkrácení pracovní doby se snížením platu)     60 %

dorovnání 20 až 40 % ze strany státu                                0 %

nerovnoměrné využití fondu pracovní doby                     100 %           

Jak dlouhé období pro vyrovnání "pracovních kont" byste přivítali? 

26 týdnů (52 týdnů při odsouhlasení s odbory)                  1%
2 roky                                                                                 26 %
4 roky (jako např. na Slovensku)                                       13 %
po dobu trvání pracovního poměru (jako v Německu)       60 %

 

Zdroj: Česko-německá obchodní komora

 

 

Byl pro vás článek přínosný?