Hlavní navigace

Nerozvinutý kapitálový trh je jednou z příčin nízké reputace účetních

12. 11. 2014

Sdílet

Nízký počet veřejně obchodovatelných společností a celkově málo rozvinutý kapitálový trh je jednou z příčin nižšího uvědomování si účetní profese v Česku ve srovnání s ekonomikami s rozvinutými kapitálovými trhy. Zaznělo to na konferenci „Účetní – nepostradatelní a nedocenění?“, kterou v Praze zorganizovala Komora certifikovaných účetních. Shrnula na ní výsledky společného projektu se švýcarským partnerem veb.ch „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních“.

„Finanční vykazování je předmětem veřejného zájmu zejména tam, kde jsou samotní občané zvyklí svěřovat své finanční prostředky firmám. Spoléhají na jejich návratnost a zajímají se proto intenzivně o prosperitu firem,“ uvedl Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních. „Účetní výkazy, které zpracovávají účetní a ověřují auditoři, jsou odrazem komerční úspěšnosti firem a představují podstatnou informaci pro investory na kapitálových trzích. Proto mají účetní v prostředí rozvinutých kapitálových trhů důležitější a zodpovědnější postavení vůči veřejnosti než je tomu u nás,“ dodal Petr Vácha z EY.

Povaha kapitálového trhu a další příčiny vedou rovněž ke stavu, kde je podnikateli, ale i kontrolními orgány problematika účetního výkaznictví vnímána téměř výhradně daňově. „Jedná se o jistou deformaci vnímání účetnictví. Účetnictví je zde předně pro řadu zainteresovaných, jako jsou majitelé firem, akcionáři nebo management. Má poskytovat obraz o hospodaření firmy a pomáhat při investičním rozhodování investorů. Zajisté je také podkladem pro správné zdanění, to je ale jen jedna z mnoha jeho funkcí,“ připomenula Alice Šrámková z výboru Komory.

 

Účetnictví není zadávání faktur do systému

Role účetních je podle účastníků panelové diskuse v Česku obecně slabší, než je tomu v rozvinutějších ekonomikách. Výrazně je dále oslabována prostřednictvím nedostatečných rekvalifikačních kurzů, které často prohlubují nekvalitu v účetnictví. „Není dobré, aby v očích podnikatelů neexistoval rozdíl mezi absolventem rekvalifikace v účetnictví a absolventem náročného profesního vzdělávání, například systému certifikace účetních. Mezi oběma absolventy leží obrazně řečeno světy. Vedení účetnictví není zdaleka jen zadávání faktur do systému,“ dodal Libor Vašek.

ICTZ23