Hlavní navigace

Nové eurodaně pro finanční sektor?

14. 10. 2010

Sdílet

Je otázkou, zda by Česká republika mohla zůstat „mimo“, přestože se zavedením nových unijních daní v oblasti finančního sektoru nesouhlasí.

Dne 7. října schválila Evropská komise záměr budoucí daně pro finanční sektor. Základní ideou je myšlenka, že finanční sektor by se měl podílet na sanaci potřeb veřejného sektoru, na řešení potřeb vlád v oblasti financování deficitu, poskytnout jakýsi „fair příspěvek“ v podmínkách nepříznivého ekonomického prostředí.

 

Podojme je krvavě, zaslouží si to, říkají komisaři… 

Evropská komise vyhlásila, že podporuje myšlenku nové daně pro finanční instituce, jejímž cílem je, podobně jako je tomu u otázky klimatických změn, koordinovaný přístup při řešení nadnárodních problémů. V podstatě jsou diskutovány dvě formy praktické realizace – Financial Transaction Tax (FTT) a Financial Activity Tax (FAT). První přístup by znamenal zatížení každé finanční operace/transakce a s ohledem na jejich objem by znamenal významný přínos do rozpočtů. Mohlo by se jednat o transakce s akciemi a dluhopisy či další transakce typu derivátových obchodů. Nevýhodou je nebezpečí přesunu řady finančních operací a transakcí do třetích zemí, které nejsou členy EU.

Druhý přístup se zaměřuje na výnosy resp. zisky subjektů operujících ve finančním sektoru, jde o tzv. Financial Activity Tax (FAT). Komise doporučuje na evropské úrovni aplikovat druhý přístup a konstatuje, že jsou zde dobré důvody k zatížení finančního sektoru s ohledem nejen na kořeny finanční a ekonomické krize, ale i s ohledem na pomoc, která tomuto odvětví byla poskytnuta. Předběžné informace uvádí, že tato daň by mohla zatížit celkový zisk a mzdy bankovních subjektů nebo zisky generované ze specifikovaných rizikových aktivit. Jedním z důvodů preference této daně je nižší mobilita zisku a mezd ve srovnání s obchodováním a s tím spojenými transakcemi. Velké stěhování bank mimo EU by zřejmě nenastalo.

V každém případě chce komise dosáhnout dohody mezi zeměmi EU, aby nedocházelo k narušení jednotného trhu z důvodů rozdílných národních daní pro finanční instituce. Navíc chce pokračovat v jednáních s partnery G20 ohledně zajištění globálních fondů pro řešení významných globálních aktivit. Jelikož ekonomická krize má globální charakter, její řešení vyžaduje též globální přístup. Pro tyto účely se spíše hodí přístup zdanění finančních transakcí. Kromě stálého výnosu by podle odborníků mohla též ovlivnit četnost některých rizikových obchodů a tím pomoci stabilizovat finanční trhy. Na druhé straně zdanění finančních aktivit není spojeno s rizikem realokace finančních operací.

 

Nakonec dvojitý Nelson? 

Z nedávno publikovaného rozhovoru s komisařem EU pro oblast daní, cla, auditu a boje proti podvodům v tisku vyplývá, že existuje reálná varianta praktického uplatnění kombinace obou daní. Je také otázkou, zda by Česká republika mohla zůstat „mimo“, přestože se zavedením nových daní v oblasti finančního sektoru nesouhlasí. O budoucnosti finančních daní bude jednat Evropská rada v tomto měsíci.

 

Cloud22

Autorka je partnerka společnosti KPMG ČR