Hlavní navigace

Novela zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách měnící základní kvalifikační požadavky

18. 2. 2011

Sdílet

Po vlně kritiky odborné veřejnosti a hrozby finančního postihu ze strany Evropské komise se podařilo, alespoň částečně, odstranit či upravit kvalifikační požadavky uvedené doposud v § 53 odst. 1 písm. k), l), m) zákona o veřejných zakázkách.

Tato ustanovení mimo jiné znemožňovala jakoukoliv účast akciových společností s akciemi na majitele v zadávacích řízeních. Od 30. 12. 2010 je tedy tento diskriminační požadavek odstraněn a akciové společnosti s akciemi na majitele se již zadávacích řízení opět mohou účastnit.

Rovněž byly korigovány dosavadní požadavky na předložení seznamu společníků a akcionářů a osob, u kterých hrozilo propojení dodavatele se zadavatelem. Od 30. 12. 2010 vyžaduje zákon o veřejných zakázkách předložení pouze seznamu akcionářů s podílem vyšším než 10 % a seznamu statutárních orgánů či jeho členů, kteří během posledních tří let pracovali u zadavatele. Předložení seznamu společníků a zaměstnanců již zákon o veřejných zakázkách nevyžaduje. 

 

Autor je advokát trvale spolupracující s NWD Legal

 

Byl pro vás článek přínosný?