Hlavní navigace

Novela zákona o nemocenském pojištění č. 364/2011 Sb.

20. 3. 2012

Sdílet

Nejzásadnější věcnou změnou zavedenou touto novelou je rozšíření okruhu pojištěných osob o další výdělečně činné osoby, které dosud byly účastné pouze důchodového pojištění.

Jedná se o společníky a jednatele společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a o členy družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu. Dále vznikne nově účast na nemocenském a důchodovém pojištění členům kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, likvidátorům a prokuristům, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, a vedoucím organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku. 

Podmínky účasti na nemocenském i důchodovém pojištění jsou pro výše uvedené osoby stejné jako pro ostatní zaměstnance, tj. nepřetržitá účast na pojištění trvá, je-li sjednán měsíční příjem aspoň 2 500 Kč. Pokud mají sjednaný nižší příjem nebo vůbec nemají příjem dohodnutý, jde o tzv. zaměstnance malého rozsahu, kteří jsou pojištěni jen v těch měsících, ve kterých dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500 Kč.

 

Bližší informace zde a zde

cyber23

 

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal 

Byl pro vás článek přínosný?