Hlavní navigace

Novela zákona o silniční dopravě č. 119/2012 Sb.

24. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
Zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, nabyl účinnosti dnem 1. 6. 2012. Přináší mnoho novinek v odvětví silniční dopravy. Tato novela byla přijata především na základě vydání několika nařízení EU.

Zavedené změny v unijní dopravě usilují o zdokonalení vnitřního trhu v silniční dopravě. K tomu má pomoci vyšší odborná způsobilost podnikatelů v silniční dopravě a také ustálení podmínek směřujících k vyššímu stupni poskytování dopravních služeb. Mezi konkrétní změny patří rozdělení vozidel na velká a malá. Velkým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, naopak malým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny. 

Nově také zákon o silniční dopravě č. 119/2012 Sb. zavádí podmínky pro provozování silniční dopravy velkými vozidly, a to za splnění těchto čtyř podmínek. Jsou jimi usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost. Dále zůstává osoba odpovědného zástupce, ale zákon na osobu klade zvýšené nároky. Jako základní pravidlo zůstává, že podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí vykonávat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí splňovat tyto podmínky: dobrá pověst, odborná způsobilost, účinné a nepřetržité řízení dopravní činnosti podniku, skutečná vazba k podniku (ředitel, zaměstnanec) a musí mít bydliště v členském státě EU. 

Místo Registru dopravců zákon nově zřizuje Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě. Změny se týkají rovněž Eurolicence. Tato licence opravňuje k provozování mezinárodní dopravy velkými vozidly. Za vydání eurolicence se hradí poplatek ve výši 1000 Kč. Opis eurolicence musejí mít vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, za opis eurolicence se hradí poplatek ve výši 200 Kč. Platnost je stanovena na deset let.

ICTZ24

 

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal 

Byl pro vás článek přínosný?