Hlavní navigace

Novinky v internetovém obchodním rejstříku

17. 4. 2012

Sdílet

Začátkem března informovalo ministerstvo spravedlnosti o spuštění nové internetové aplikace obchodního rejstříku. Zkušební provoz byl zahájen postupně v průběhu března pro jednotlivé rejstříkové soudy.

Počínaje 1. dubnem by již nová aplikace měla fungovat naplno zde a zde

Přínosem nové aplikace je, že údaje v ní obsažené mají závazný, a nikoli pouze informativní charakter. Zároveň je možné stáhnout si z nové aplikace zdarma výpis z obchodního rejstříku ve formátu PDF. Ikona pro zobrazení a stažení PDF výpisu je umístěna vždy v pravém dolním rohu stránky zobrazující výpis platných údajů či výpis úplných údajů. 

Tento PDF výpis je vytvořen jako elektronický dokument ve formě datové zprávy a elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného rejstříkového soudu. Co do důvěryhodnosti a platnosti údajů v něm uvedených je takto získaný elektronický PDF výpis srovnatelný s listinnými výpisy vydávanými rejstříkovými soudy nebo Czech POINTy. Dokument PDF je možné vytisknout a pro vlastní potřebu archivovat, ovšem v takové podobě již výpis nemá platnost originálu. Pokud subjekt potřebuje získat z elektronického dokumentu papírový výpis tak, aby byla zachována platnost originálu, je možné provést autorizovanou konverzi na Czech POINTu nebo u vybraných notářů či advokátů.

Lze předpokládat, že úřady a jiné instituce, které výpisy z obchodního rejstříku potřebují ke svému rozhodování, již nebudou vyžadovat ověřený „výpis z obchodního rejstříku  ne starší tří měsíců“ v listinné podobě apod., ale získají jej samy přímo v internetové aplikaci obchodního rejstříku. Dalším krokem pak zřejmě bude spuštění sytému tzv. základních registrů veřejné správy od 1. července letošního roku. Cílem je celková elektronizace veřejné správy, jež by zefektivnila správní procesy a snížila administrativní zátěž občanů a podniků.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?