Hlavní navigace

Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění: Lucembursko a Saúdská Arábie

12. 5. 2013

Sdílet

 Autor: © Gina Sanders - Fotolia.com
Dne 5. března 2013 byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní. Text smlouvy byl předložen Poslanecké sněmovně ČR ke schválení.

Smlouva nahradí smlouvu stávající z roku 1991, která již neodpovídá novým ekonomickým a politickým podmínkám. Nová smlouva mimo jiné upravuje tzv. službovou stálou provozovnu (poskytování služeb po dobu delší než 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období), zavádí nulové zdanění dividend ve státě zdroje, pokud jejich vlastník drží nepřetržitě po dobu minimálně 1 roku alespoň 10 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy, a desetiprocentní daň z dividend v ostatních případech. U úroků (0 % v zemi zdroje) a licenčních poplatků (0 % u autorských poplatků, 10 % u průmyslových poplatků) je v podstatě ponechána stávající úprava. Protokol ke smlouvě ovšem obsahuje pravidlo, že pokud ČR podepíše smlouvu s jiným členským státem EU, kde bude sazba pro licenční poplatky nižší, uplatní se snížená sazba automaticky i pro česko‑lucemburské vztahy. Protokol dále upřesňuje náležitosti žádostí o výměnu informací. Lze předpokládat, že smlouva vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2014.

 

Smlouva se Saúdskou Arábií a její vstup v platnost 

V březnu 2013 Česká republika a Saúdská Arábie oznámily, že splnily postupy nutné pro to, aby Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 25. dubna 2012, vstoupila v platnost. Smlouva, jejíž text v zásadě odpovídá standardům OECD, vstoupí v platnost dne 1. května 2013. 

V případě zisků podniků obsahuje smlouva ujednání o tzv. službové stálé provozovně (poskytování služeb po dobu delší než 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období) či o stálé provozovně jako staveništi (stavební činnost delší než 6 měsíců). Smlouva mimo jiné omezuje zdanění dividend ve státě zdroje maximálně do výše 5 % a zdanění licenčních poplatků do výše 10 %.  Smlouva se začne uplatňovat jak u srážkových daní, tak u příjmů, k nimž se podává daňové přiznání, dne 1. ledna 2014.

 

 

top100

Zdroj: KPMG