Hlavní navigace

Novinky ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

11. 8. 2011

Sdílet

 Autor: © Gina Sanders - Fotolia.com
V květnu a červnu podepsal ministr financí smlouvu o zamezení dvojího zdanění s vládou Království Bahrajn a s úřady Hongkongu.

Další podobné smlouvy jsou připraveny k podpisu. Jedná se o nově sjednanou smlouvu s Dánskem (ta nahradí bezmála třicet let starou smlouvu) a s Polskem (nahradí smlouvu z roku 1993). Uvedené smlouvy pravděpodobně vstoupí v účinnost v roce 2012, případně 2013.

Navíc vstoupila v platnost nová smlouva s Čínou, a tak je jisté, že se začne uplatňovat od ledna 2012. Ratifikační proces u novel smluv s Belgií a Běloruskem již byl na české straně ukončen a nyní se čeká na ratifikaci ze strany smluvních partnerů. Lze předpokládat, že obě novely smluv budou účinné od roku 2012.

V následující tabulce jsou maximální sazby srážkových daní u dividend, úroků a licenčních poplatků, které lze srazit v zemi zdroje podle daných smluv. U nově sjednaných smluv platí, že nové smlouvy neobsahují žádná přechodná ustanovení a použití staré či nové sazby se řídí vnitrostátními předpisy (v české daňové praxi zpravidla datem zaúčtování závazku).

Zdanění u zdroje

Čína

Dánsko

Polsko

Hongkong

Bahrajn

Dividendy

5 % při držbě alespoň 25 % kapitálu; 10 % v ostatních případech (podle současné smlouvy 10 % na všechny případy)

0 % při držbě alespoň 10 % kapitálu; v ostatních případech (podle současné smlouvy 15 % na všechny případy)

5 % (podle současné smlouvy 5 % při držbě alespoň 20 % kapitálu; 10 % v ostatních případech)

5 %

5 %

Úroky

Úroky od státních institucí 0 %, v ostatních případech 7,5 % (podle současné smlouvy 10 %)

0 %

Úroky z bankovních půjček a půjček od státních institucí 0 %, v ostatních případech 5 % (podle současné smlouvy 10 %)

0 %

0 %

Licenční poplatky

10 % (podle současné smlouvy též 10 %)

10 % průmyslové licenční poplatky (podle současné smlouvy 5 %); 0 % autorská práva

10%

10 %

10 %

 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Gina Sanders - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?