Hlavní navigace

Nový zákon o DPH: „Zvláštní režim zdanění“ pro poskytovatele stavebních a montážních prací

Sdílet

V letošním roce nabylo platnost nové zákonné ustanovení, které ukládá plátcům daně při poskytnutí stavebních a montážních prací použít „zvláštní režim zdanění“. Jde o tzv. tuzemský reverse charge systém.

V novém systému (viz výše) přiznává plnění a platí z něj daň namísto poskytovatele naopak jeho příjemce. Tento zvláštní režim musí být dle zákona o DPH uplatněn, jedná-li se  o stavební a montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ–CPA (platné od 1. 1. 2008) pod číselným kódem 41 až 43, poskytované mezi dvěma tuzemskými plátci s místem plnění v tuzemsku.

Nová legislativa však není všem podnikatelům dosud jasná: „Praxe ukazuje, že plátci DPH a jejich účetní narážejí při aplikaci uvedeného režimu na celou řadu problémů. Největším je zřejmě zařazení produkce pod daný kód CZ-CPA. Řada plátců se tak mylně domnívá, že se jich uvedený režim vůbec netýká. Pod pojmem stavební a montážní práce si totiž někteří chybně představují jen činnosti stavebních firem,“ upozorňuje Robert Jurka z výboru Komory certifikovaných účetních.

Problematické tak mohou být například samostatné dodávky a montáž zařízení, přestože je i nadále považováno za samostatnou věc. Naproti tomu například na stavební a architektonické projekty, stavební dozor atd. se uvedený režim nevztahuje vůbec (viz CZ- CPA, kód 71). 

 

Jak tedy správně zaplatit DPH? 

Plátce DPH musí jednoznačně zjistit, do jaké kategorie CZ-CPA jím poskytované plnění patří. Pokud si neví rady, může požádat o placenou pomoc odborného zatřiďovatele.

Při rozhodování, zda jde o samostatnou službu s jedním režimem DPH, anebo zda je třeba každé plnění posuzovat zvlášť, lze vycházet z předmětu smlouvy s odběratelem. V zákoně o DPH a judikatuře k hlavním a vedlejším plněním jsou stanovena pravidla a zásady, jak taková plnění určit. Při potížích je možno oslovit daňové poradce.

Je potřeba rozlišovat odběratele – plátce DPH a zejména pak plátce s potenciální možností přijímat plnění mimo režim DPH, tj. především fyzické osoby a veřejnoprávní subjekty (obce, kraje, městské části, úřady atp.). Zde postačí, aby dodavatel formou potvrzení od odběratele (např. čestné prohlášení) získal informaci, k jaké činnosti odběratel plnění odebírá.

Podle Ministerstva financí se uvedený režim zdanění nepoužije, pokud budou stavební a montážní činnosti poskytované výhradně pro neekonomickou činnost. Pokud ale budou pro takovou činnost poskytovány jenom zčásti, pak se režim uplatní. Při režimu DPH podnikatelů - cizinců (registrovaných v EU), kteří nemají registraci k DPH v ČR, zákon ukládá tomuto odběrateli, aby se registroval k DPH v tuzemsku již k datu přijetí takové služby a aby se vůči němu režim zdanění již použil k tomuto datu, proto musí dodavatel již při uzavření smlouvy upozornit cizince na povinnost jeho registrace k DPH.

 

Zdroj: Komora certifikovaných účetních

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?