Hlavní navigace

O doprovodných předpisech k novému občanskému zákoníku rozhodne Senát

13. 9. 2013

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Poslanecká sněmovna schválila před svým rozpuštěním na počátku srpna několik zákonů, které tvoří doprovodné předpisy k novému občanskému zákoníku. Jedná se mimo jiné o tzv. změnový zákon, který obsahuje vesměs technické novely desítek stávajících zákonů, zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, či zákon o dluhopisech.

Změna se týká i procesních předpisů, kterými jsou nový zákon o zvláštních řízeních soudních a občanský soudní řád, jejž čeká zásadní novela. Součástí balíku doprovodných předpisů je i zákon o veřejných rejstřících, který upravuje zápis korporací, fundací a ústavů do příslušných rejstříků. Zákon o statusu veřejné prospěšnosti pak upravuje činnost nevládních neziskových organizací. Mezi doprovodné předpisy je třeba počítat i novelu insolvenčního zákona, která zavede např. možnost společného oddlužení manželů nebo oddlužení fyzických osob – podnikatelů. 

O celém balíku doprovodných předpisů k novému občanskému zákoníku rozhodnou senátoři, kteří jej budou projednávat od 12. září v rámci 13. schůze Senátu. Pokud legislativní proces v Senátu proběhne hladce, mohly by být uvedené předpisy po podpisu prezidenta publikovány ve Sbírce zákonů již na přelomu září a října. Účinnosti by pak všechny zmíněné zákony nabyly spolu s novým občanským zákoníkem 1. ledna 2014. 

Pokud jde o nový katastrální zákon, jenž je klíčový pro implementaci zásadních změn, které nový občanský zákoník přináší v nemovitostním právu, v jeho případě byl již legislativní proces úspěšně ukončen. Poté co jej Poslanecká sněmovna schválila ve znění senátních změn a podepsal prezident, byl na konci srpna publikován pod č. 256/2013 Sb.

 

Zdroj: KPMG