Hlavní navigace

O návrhu zákona upravujícím zákon o doplňkovém penzijním spoření a související zákony

14. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
V červenci prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně návrh zákona, který mění zákon o doplňkovém penzijním spoření a další související zákony.

Mezi nejvýznamnější úpravy výše zmíněného zákona patří zvýšení částky příspěvku zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění zaměstnance, která je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob. Nově by od daně měla být osvobozena částka příspěvku v celkovém úhrnu 30 000 Kč za rok (namísto současných 24 000 Kč). 

Změnu doznají rovněž podmínky upravující vznik nároku na výplatu dávek z penzijního spoření. Okamžik vzniku nároku na výplatu dávek z penzijního spoření bude nově odvozen od dosažení věku potřebného pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu, a nikoliv od dosažení 60 let věku. Pro tyto účely bude z důvodu rovnoprávného zacházení zavedena určitá fikce a rozhodný věk u žen bude stanoven stejně jako u mužů stejného data narození. 

Zákon nově umožní vyplácet starobní penzi z penzijního spoření již ve věku o 5 let nižším, než je věk potřebný pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu. Tzv. předdůchod z penzijního spoření tak bude možné čerpat ještě před čerpáním starobního důchodu ze státního systému. Za výplatu penze je pro tyto účely považována výplata starobní penze, úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu z penzijního spoření. 

Pro účely zákona o důchodovém pojištění a zákona o veřejném zdravotním pojištění bude za předpokladu splnění konkrétních podmínek doba výplaty dávky předdůchodu až do dosažení věku účastníka potřebného pro vznik nároku na starobní důchod považována za vyloučenou dobu. Tato úprava by byla výhodná například pro účastníka penzijního spoření, který by v období výplaty předdůchodu nepracoval, a stát by tak za něho platil zdravotní pojištění. 

Na případné jednorázové vyrovnání z penzijního spoření vznikne účastníkovi nárok, pokud splní podmínku doby spoření a zároveň dosáhne důchodového věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod z prvního pilíře. Návrh zákona by měl být zařazen na jednání rozpočtového výboru v září 2012. Legislativní proces budeme sledovat a budeme Vás dále informovat o jeho průběhu.

 

 

Zdroj: KPMG

 

 

Foto: © Beboy - Fotolia.com