Hlavní navigace

Obchodní rejstřík po 1. 1. 2014 a provádění zápisů do ob. rejstříku notáři: technické a časové informace

30. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © Maksym Yemelyanov - Fotolia.com
Rekodifikace soukromého práva přináší nejen mnoho změn v právní úpravě, ale i změny ve fungování většiny veřejných seznamů, rejstříků a jiných veřejně dostupných databází. Implementace těchto změn a přizpůsobení jednotlivých informačních systémů přináší praktické problémy, nutnost využití nových formulářů či postupů a také dočasné omezení dostupnosti a problémy s funkčností těchto systémů.

Veřejné rejstříky a nové způsoby či nové možnosti zápisu do nich nejsou všechny plně funkční od 1. 1. 2014. Část z nich bude uvedena do provozu až v průběhu tohoto roku. To je i případ fungování obchodního rejstříku a možností provádění zápisu do obchodního rejstříku notáři. Níže proto shrnujeme aktuální informace ohledně fungování obchodního rejstříku v následujících měsících a časového postupu pro implementaci provádění zápisů do obchodního rejstříku notáři, jak tyto informace v minulých dnech zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti ČR („Ministerstvo“) a Notářská komora ČR.

 

Fungování systému obchodního rejstříku po 1. 1. 2014 

V návaznosti na rekodifikaci soukromého práva byl v minulém roce přijat a spolu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích nabyl k 1. 1. 2014 účinnosti i zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Ten upravuje mimo jiné fungování obchodního rejstříku. Nová zákonná úprava s sebou přináší nutné změny Informačního systému obchodního rejstříku („ISROR“). V kontextu legislativních změn v rámci rekodifikace bude dle informací z Ministerstva po dobu úprav systém ISROR funkční v přechodném režimu.  

Od 1. 1. 2014 dojde k postupnému nasazování úprav ISROR, tak jak předpokládá nařízení vlády č. 351/2012 Sb. ze dne 16. 10. 2013. V rámci první etapy nastaly pro veřejnost následující změny a omezení:

  • Ke dni 31. 12. 2013 byla ukončena platnost formulářů ve formátu ZFO a PDF.
  • Od 6. 1. 2014 jsou dostupné nové inteligentní formuláře rozšířené o možnost zápisu nových právních forem a rozšířené o skutečnosti dle nové legislativy.
  • Návrhy lze podat v listinné nebo elektronické podobě.
  • Ať už je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva (§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

První etapa byla ukončena a systém byl spuštěn s novými úpravami k 6. 1. 2014. Přesto ovšem i v několika následujících dnech po tomto datu vykazují nové inteligentní formuláře různou míru chyb a nedostatků, které jsou postupně opravovány.

Z důvodů velkého objemu změn systému ISROR je celkový proces kompletního upgradu rozpracován do čtyř etap s celkovou odhadovanou dobou realizace 7-9 měsíců. Po tuto dobu bude systém ISROR pracovat v přechodném režimu, ve kterém se mohou projevovat některá omezení. Z pohledu veřejně přístupných částí systému by dle Ministerstva neměly vzniknout vážnější komplikace spojené s přechodem na novou verzi systému. V prvních 5 měsících však mohou nastat určitá omezení v rámci zpracovávání jednotlivých požadavků. Z toho důvodu bude ze strany Ministerstva rozšířena uživatelská podpora přímo pro tyto případy, která pomůže veřejnosti s problémy, jež se v rámci systému mohou v souvislosti s novou úpravou vyskytovat.

Příklad omezení v aplikaci ISROR v době přechodného režimu:

  • Údaje, které lze zapsat do textu, mohou být zapisovány (z již upravených IF „překládány“) do „textů“ (za osobu, ostatní skutečnosti)
  • Omezení funkčnosti inteligentního formuláře (pro fúzi, rozdělení, převod)
  • Úpravy v zápisech u některých specifických právních forem fyzických osob podnikajících, tuzemských odštěpných závodů, zahraničních právnických osob
  • Předregistrace názvu obchodní korporace
  • Kvalita poskytovaných dat pro externí odběratele

Informace a formuláře pro podání do obchodního rejstříku naleznete na stránkách justice.cz: zde

 

Časový postup implementace provádění zápisů do obchodního rejstříku notáři  

K datu 17. 2. 2014 se předpokládá spuštění první pracovní verze části systému pro specializovaný přístup notářů do ISROR. K tomuto datu bude zprovozněna dočasná verze systému umožňující notářům provádět prvozápis akciových společností. V rámci této etapy se přepokládá první proškolení notářů na způsob práce s aplikací.
Nejpozději ke dni 31. 3. 2014 dojde k postupnému rozšíření systému o další funkčnosti. Jedná se zejména o rozšíření notářských možností o prvozápis společnosti s ručením omezeným a možnost zápisu změn u akciových společností a společností s ručením omezeným.

K datu 12. 5. 2014 se počítá se spuštěním finální podoby systému, který bude obsahovat již kompletní agendu pro práci notářů dle nového občanského zákoníku. Před tím bude zajištěno podrobné školení na všechny funkčnosti nového systému. Stabilizace a doladění finální verze nového systému je potom plánováno v termínu do srpna 2014.

 

 

soutez_casestudy

Autoři pracují v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners (partner, advokát).

 

Byl pro vás článek přínosný?