Hlavní navigace

Odvětví sdílených služeb očekává v roce 2015 druhý nejrychlejší růst za uplynulé čtyři roky

1. 12. 2014

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Tuzemská centra sdílených služeb očekávají v roce 2015 růst celého odvětví o 15,77 %, co do počtu zaměstnanců sektoru. V současnosti zaměstnávají přibližně 55 tisíc lidí v asi 150 centrech. Bude se jednat o druhý nejrychlejší růst sektoru od let 2011/2012, kdy odvětví narostlo o přibližně 11 %. V letech 2012/2013 přitom sektor rostl o 16, v roce 2014 pak o téměř 12 %.

Uvedená čísla poskytlo to sdružení ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) ve zpřesněné prognóze, kterou zahrnulo do dnes publikované výroční sektorové statistiky. Prognóza vychází z dotazování manažerů center sdílených služeb. ABSL přitom podotkla, že jde o organický růst způsobený rozvojem portfolia služeb těchto center.

 

Specifika Business Services

 

Mezinárodní společnosti vytvářejí tzv. centra sdílených služeb (business services) – samostatných útvarů, které poskytují specializované služby společně pro více poboček firmy, často i globálně. Účel je jasný – vyšší efektivita spojená s úsporami z rozsahu a s vyšší koncentrací know-how. Ovšem fungování takových „firem ve firmě“ má svá specifika především pokud se týče obchodních procesů. I proto se oblast business services považuje za samostatný sektor. Přestože v České republice řada takových center již vznikla, dnešní absolventi vysokých škol nejsou vždy na praxi fungování center sdílených služeb dostatečně připraveni.

 

Ve sdílených službách Brno dotáhlo Prahu

 

Ze statistiky zveřejněné ABSL rovněž vyplynulo, že z pohledu podílu na celkových investicích v sektoru sdílených služeb má Brno shodnou pozici s Prahou (37%). Následují větší města v tomto pořadí: Ostrava (12%), Olomouc (5%), Pardubice (5%), Plzeň (2%) a ostatní s přibližně dvouprocentním podílem.

 

Největší investice ve sdílených službách jsou z USA

 

Z pohledu původu investic ve sdílených službách jasně dominují USA s podílem 26%. Následují Německo a Anglie se shodně 14%. Tuzemské investice do sdílených služeb představují přibližně 9%.

 

„Sdílené služby byli a jsou doménou zahraničních investorů, konkrétně anglosaských zemí. Také proto své služby nejčastěji dodávají v angličtině, a to až ze 49%. Služby v němčině činí 17% a třetí místo zaujímá francouzština s přibližně 6%. I nadále proto z pohledu rozvoje sdílených služeb vidíme 2 priority: Spolupráci s organizacemi jako CzechInvest při podpoře investorů, a také spolupráci s univerzitami a obecně se vzděláváním,“ uvedl Ota Kulhánek, prezident ABSL (na titulní fotografii druhý zprava).

 

Největší podíl na investicích v sektoru mají finanční a účetní služby (38 %). Jejich podíl se postupně zmenšuje, i když počet zaměstnanců ve finančních a účetních službách kontinuálně narůstá. Jiné činnosti, jako například služby spojené s informačními technologiemi, totiž rostou rychleji.

 

„Dříve byl podíl financí na celém sektoru až 56 %. IT naopak představovalo pouze desetinu sektoru a až postupem času získalo nynějších 18 %,“ dodal Jonathan Appleton, výkonný ředitel ABSL.

 

Se zaměřením činností souvisí, že 73 % zaměstnanců sektoru má vysokoškolské nebo vyšší vzdělání (např. profesní certifikace ACCA, MBA či jiné). 27 % zaměstnanců nemá vysokoškolské vzdělání, ovšem neustále roste počet těch, kteří během práce v centru sdílených služeb studují vysokou školu. 97% všech center sdílených služeb v České republice dosahuje vysokého stupně vyspělosti, která odráží vysokou kvalitu poskytovaných služeb. To umožňuje nadále v nich zvyšovat podíl služeb s vysokou přidanou hodnotou. 

soutez_casestudy

 

Centra sdílených služeb dostávají více a více rozhodovacích pravomocí, pokud jde o řízení strategie, procesů a informací v jejich globálních organizacích. Centra sdílených služeb již nezpracovávají jen data, ale více se zaměřují na jejich analýzu, která potom pomáhá při rozhodování v jiných částech organizace. Počet typů nabízených služeb v českých centrech vzrostla v posledních dvou letech o 50% a nyní zahrnuje funkce jako je například výkaznictví, finanční controlling, řízení cash-flow a daní nebo přímou podporu prodeje služeb a zboží.

Byl pro vás článek přínosný?