Hlavní navigace

OECD zveřejnila Akční plán o dvojím zdanění v přeshraničním podnikání

22. 8. 2013

Sdílet

Před nedávnem organizací OECD na setkání ministrů financí G20 v Moskvě zveřejněn Akční plán. Zahrnuje patnáct konkrétních kroků, jejichž cílem je poskytnout vládám lokální i mezinárodní nástroje, jež přimějí zejména nadnárodní podniky, aby platily svůj spravedlivý podíl na přímých daních ve státech rezidence.

Jak uvedl generální sekretář OECD, mezinárodní pravidla, platná téměř sto let, zajišťují, aby se při přeshraničním podnikání zamezilo dvojí zdanění. V celosvětovém měřítku však dochází ke zneužívání těchto pravidel a výsledkem je pravý opak, tedy dvojí nezdanění. Smyslem Akčního plánu (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting /BEPS/) je zabránit takovému vývoji koordinovaným, komplexním a transparentním způsobem. 

Výše zmíněné kroky pokrývají následující oblasti: převodní ceny mezi spojenými podniky; neutralizaci efektů tzv. hybridních uspořádání; omezení nadměrného odpočtu úroků z daňového základu; zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění a změny v konceptu stálé provozovny; zaměření se na struktury podnikání příznačné pro dnešní digitální ekonomiku. Konkrétně v oblasti převodních cen je jedním z kroků vypracovat pravidla týkající se  přesunů nehmotných aktiv mezi členy skupiny. Tato pravidla by měla například obsahovat přesnější definici nehmotných aktiv či pravidla, která zajistí, že zisky související s přesunem a užitím nehmotných aktiv budou přiřazeny odpovídajícím způsobem do toho státu, kde je díky nim vytvářena skutečná hodnota. Dále se chce plán zaměřit na další oblasti, které dnes vedou k rozmělňování daňového základu, například posouzení transakcí, které by se mezi nezávislými osobami běžně neuskutečnily, placení tzv. management fees do ústředí skupiny apod.

 

Akční plán má být realizován během dvou let jako společný projekt OECD a zemí G20 (připomínáme, že EU je také členem G20). Plán například slibuje vyvinout účinné mezinárodní nástroje pro změny smluv o zamezení dvojího zdanění, navrhuje změnu Směrnice o převodních cenách a dále obsahuje doporučení pro změny domácích daňových pravidel – například pravidla nízké kapitalizace apod. 

Pro daňové odborníky a daňové poplatníky operující na mezinárodní úrovni přináší Akční plán v tomto okamžiku řadu otázek: Jedná se o první skutečně globální pokus harmonizovat systémy mezinárodního zdanění (oblast přímých daní)? Časový plán je více než ambiciózní – podaří se během dvou let revolučně změnit pravidla fungující v této oblasti 100 let způsobem, jenž bude pro poplatníky spravedlivý, přičemž budou v systému ponechány aspekty, které dnes obecně fungují? Řada návrhů bude mít dopad na změnu domácí legislativy – nebudou tato změněná pravidla v konfliktu se základními svobodami EU? Přinese to poplatníkům jistotu, nebo nejistotu?

 

Co lze dnes s určitou mírou pravděpodobnosti konstatovat? Kroky Akčního plánu v oblasti používání hybridních struktur významně ovlivní nadnárodní podniky a jejich daňové plánování. Lze předpokládat posun v oblasti převodních cen a jejich dokumentaci. Očekává se změna Modelové smlouvy OECD a tlak na státy na přejednání  stávajících smluv. Paralelně bude Evropská komise uskutečňovat svoje plány v oblasti boje proti daňovým únikům, zejména se to týká vylepšení automatické výměny informací, která se časem stane standardem pro všechny typy příjmů. 

Podniky se budou muset přizpůsobit změněné situaci: Informace o způsobu placení daní budou patřit nejen do oblasti rozhodování, zda se jedná o daňové plánování v rámci psaného zákona, ale také do oblasti reputace dané společnosti. 

 

ICTZ24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?