Hlavní navigace

Operativnímu leasingu přicházejí stále častěji na chuť malé firmy i živnostníci

9. 6. 2014

Sdílet

 Autor: © Schlierner - Fotolia.com
Že operativní leasing zažívá boom, slýcháme už několik let. Ačkoli podle objemu leasingových obchodů vykazuje finanční leasing stále ještě lepší výsledek, operativní leasing ho výrazně překonává v počtu nově uzavřených smluv.

Podle statistik České leasingové a finanční asociace (ČLFA) podepsali vloni její členové s podnikatelskými subjekty přes 15 tisíc nových kontraktů na finanční leasing proti 26 tisícům na operativní leasing. Největší zájem je stále o financování vozů a vozových parků, v posledních letech jej firmy stále častěji využívají také pro financování strojů a zařízení. Podle Petra Neuvirtha z ČSOB Leasing byl operativní leasing do této komodity importován z lehké dopravní techniky. Využívá se v případech, kdy má výrobce zařízení zájem na rychlejší obnově stroje u zákazníků tím, že na zůstatkové hodnoty nabídne poskytovateli financování nějakou z forem zpětného odkupu.

 

Zlepšuje ekonomické výsledky 

Operativní leasing šlape finančnímu leasingu stále více na paty. V podstatě jde o dlouhodobý pronájem, který je obvykle spojen s řadou doprovodných služeb. Právě uživatelský komfort v kombinaci s příznivými účetními parametry z něj dělá přitažlivý finanční produkt. Jelikož je předmět operativního leasingu po celou dobu nájemního vztahu ve vlastnictví pronajímatele, a to i po jeho ukončení, nájemce nevlastní (právně ani ekonomicky) předmět leasingu. „Neeviduje ho ve své rozvaze v aktivech společnosti, čímž si zlepšuje případnou rentabilitu aktiv. Jinými slovy, firma je schopna své výnosy realizovat s nižší hodnotou aktiv a tudíž s nižším vázaným kapitálem,“ říká Pavel Fořt ze společnosti ALD Automotive. Veškeré ostatní metody pořízení aktiv včetně finančního leasingu naopak zvyšují jejich hodnotu, což negativně působí na hodnocení výkonnosti firmy. S tím souvisí i další aspekt. Čím je vyšší hodnota aktiv, tím je větší potřeba kapitálu, který tato aktiva kryje, a tím jsou vyšší náklady spojené s jeho pořízením (úroky za cizí zdroje, popř. požadovaná výnosová míra za použití vlastního kapitálu atd.)

 

Roste jako houby po dešti? 

Podle statistik ČLFA z prvního čtvrtletí tohoto roku objem operativního leasingu meziročně stagnoval, jeho budoucnost v České republice je však více než příznivá. „Předpokládám, že v horizontu tří až pěti let u nás podíl operativního leasingu dosáhne třiceti procent,“ konstatuje Vladan Jasenský ze společnosti LeasePlan. V současné době se jeho podíl na financování všech komodit pohybuje okolo dvaceti procent. Tento optimistický odhad potvrzuje i výzkum společnosti Arval CZ. Podle něj velké evropské firmy sahají při financování vozů a vozových parků u poloviny obchodů po operativním leasingu, u nás zhruba ve třetině případů. Menší společnosti ještě stále více využívají nákup za hotové nebo finanční leasing, případně si pořizují vozidla na podnikatelský úvěr. Podobný vývoj lze vidět i u stejně velkých firem v ostatních státech EU. Nicméně podíl operativního leasingu u průměrné evropské firmy do deseti zaměstnanců dosahuje osmi procent proti dvěma procentům v České republice.

 

Kalkulačka je na místě 

Dnes si už většina firem zpracovává základní rozvahu výhodnosti jednotlivých forem financování. Objektivní kalkulace TCO však stále nejsou samozřejmostí. Přitom mohou být firmy překvapeny, jak tento pohled na správu vozového parku dokáže přinést výrazné úspory při zachování a často i zvýšení dosavadní kvality. Relativní novinkou, kterou využívají i menší firmy a živnostníci, je použití operativního leasingu pro financování ojetých vozů. Má však svá přesná pravidla. Stáří vozu se pohybuje v rozmezí tří až pěti let s maximálním nájezdem 200 tisíc kilometrů na konci užívání vozu. „Vzhledem k poklesu zůstatkové hodnoty bych mohl nákup lehce ojetého vozu firmě doporučit. Bohužel takových vozů není dostatek a naopak ubývají, neboť obliba těchto vozů v západní Evropě značně vzrostla. Jde především o předváděcí, novinářská auta nebo zabavená z leasingu,“ říká Michal Polák z Eurotax. Kvalitní zánovní vozy s nájezdem do 100 tisíc kilometrů mohou firmy získat také v autobazarech leasingových společností vrácených právě z operativního leasingu.

 

Nač se zaměřit 

Při rozhodování o výhodnosti operativního leasingu je důležité vzít v úvahu celé spektrum souvislostí, které se na první pohled mohou zdát nevýznamné. Nejde vždy jen o přímé náklady spojené s provozem vozidla, jež jsou uvedeny ve splátce. Je třeba vzít v potaz i náklady související s vyřizováním pojistných událostí na vozidlech, se zpracováním faktur za veškeré služby spojené s jeho provozem, jednáním se servisem nebo vyřízením reklamace.  Peníze stojí i čas strávený s přípravou výběrových řízení na nákup vozidel i s jejich následným prodejem.

Finanční ředitelé ocení i skutečnost, že splátky jsou časově rovnoměrně rozloženy a velmi dobře se rozpočtují v plánech. Na rozdíl od nákladů na vlastní flotilu vozidel, kdy především náklady na údržbu a pneumatiky jsou velmi často neočekávané a nárazové. Právě na tyto dvě položky obvykle berou leasingové společnosti riziko na svá bedra. Kalkulované částky ve splátkách jsou považovány za maximální (při splnění plánovaného nájezdu km) a případná přečerpání nákladů za tyto služby jdou k tíži poskytovatele financování.

 

Co finanční leasing nemá 

Výhodou proti finančnímu leasingu je skutečnost, že lze operativně měnit dobu nájezdu i výši km a přizpůsobovat tak leasingové splátky realitě ve prospěch optimální výše splátky. Z účetního hlediska je každá rekalkulace splátky jednoduše proveditelná – nájemci se pouze změní aktuální fakturovaná měsíční splátka nájmu. Není nutné, jako u finančního leasingu, přepočítávat přesně časové rozlišení splátek na celou dobu leasingu.

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?