Hlavní navigace

Organizace by měly usilovat o rovnováhu mezi tradičním a digitálním přístupem

11. 12. 2019

Sdílet

 Autor: paixabay.com
Poradenská společnost Gartner nazývá takový přístup jako „TechQuilibrium“ a považuje jej za jeden z faktorů, který se může podílet na maximální konkurenceschopnosti podniku.

Podniky čelí světu, který se neustále mění. Aby v takovém prostředí uspěly, měli by jejich lídři, kteří jsou zodpovědní za byznys i IT, společně hledat cestu vpřed. Musejí se správně zorientovat v klíčových zlomových okamžicích, jež souvisejí zejména se změnami v ekonomice, geopolitice a nástupem digitálních obrů. 

 

Organizace, které chtějí v digitální ekonomice a společnosti uspět, by podle analytiků Gartneru měly najít a udržovat tzv. TechQuilibrium – rovnovážný technologický bod, který definuje, nakolik by se podnik měl digitalizovat, aby byl maximálně konkurenceschopný. Často přicházejí zlomové okamžiky, které změní dosavadní setrvalý stav, a podniky se musejí s touto změnou vyrovnat a bezprostředně na to reagovat. To může klást vysoké nároky na výkonnost celého exekutivního týmu.

 

„TechQulibrium pomáhá dosáhnout rovnováhy mezi složitými změnami a extrémy, jimž jsou dnes podniky a organizace vystavené,“ vysvětluje Valentin Sribar, SVP výzkumu Gartner. „CIO by měli společně s ostatními členy exekutivního týmu navrhovat hodnotové propozice, jež kombinují správný poměr tradičního a digitálního byznysu. Když takové rovnováhy dosáhnou, nalezli TechQuilibrium své organizace. Tento rovnovážný bod se u jednotlivých organizací i odvětví liší – všechny vertikály nemusejí být digitalizovány stejným způsobem a ve stejné míře.“


Pilíř digitální strategie


Analytici Gartneru zdůrazňují, že dokonalá digitální strategie je založena na tom, jak rychle a do jaké míry dokážou podniky digitalizovat svůj provoz a své produkty či služby. Z průzkumu Gartneru CIO Agenda 2020 vyplývá, že podniky dnes mají digitalizovaných v průměru 20 % produktů a služeb (či obecněji hodnotových propozic generujících obrat). Organizacím se zároveň podařilo digitálními technologiemi v průměru zefektivnit 39 % pracovišť, procesů a dodavatelských řetězců. Ti nejlepší dnes ale mají digitalizovanou již více než polovinu provozu a třetinu hodnotových propozic.


Analytici doporučují, aby se CIO při hledání a dosahování TechQuilibria soustředili na čtyři klíčové oblasti:


Rozhodovací procesy v podniku:
Nalezení rovnováhy mezi rozhodováním lidí a systémů na bázi AI.


Styl řízení:
U manažerů informatiky dnes převládá reaktivní či defenzivní přístup, při hledání digitálního rovnovážného bodu by měli být asertivní až ofenzivní a v rámci diskuzí s kolegy v nejvyšším vedení se zaměřit na měřítka relevantní pro celý podnik – obrat, náklady a riziko.


Zákaznická zkušenost:
Od teorie „dokonalého zážitku“ by se podniky měly dostat k jeho uskutečnění a trvalému udržení.


Digitální společnost a odpovědnost:
Odpovědnost by se měla projevit zejména hledání rovnováhy mezi přidanou hodnotou dat a jejich využíváním, resp. jejich ochranou.

cyber23

 

„Většina organizací tak dnes musí pro dosažení TechQuilibria své digitální iniciativy zrychlit, protože čím více budou za konkurenty ve svém odvětví (a jeho rovnovážným bodem) zaostávat, tím spíše ohrozí svou budoucnost,“ uzavírá Valentin Sribar.

Byl pro vás článek přínosný?