Hlavní navigace

Organizace by měly v turbulentních dobách využívat IT pro udržitelný růst

16. 11. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Podle společnosti Gartner by se měli CIO, CFO i lídři odpovědní za IT a technologie zaměřit na efektivní a odpovědné digitální investice jež přinášejí opakovatelné finanční a výkonnostní přínosy. Mohou tak dosáhnout udržitelného růstu v turbulentních a nejistých ekonomických časech. Gartner toto pojetí nazývá IT pro udržitelný růst.

Během úvodní keynote právě proběhlé konference Gartner IT Symposium/Xpo, analytici Gartneru uvedli, že CIO mohou využít IT pro udržitelný růst, pokud se zaměří na tři strategie – proměnu práce, odpovědné investice a odolnější kybernetickou bezpečnost.

Proměna práce

„Na IT dnes v oblastech náboru, retence a produktivity záleží víc, než kdy dříve – a to z pohledu všech zaměstnanců, nejen těch v IT. Průzkum Gartneru nicméně ukázal, že jen 31 % zaměstnanců uvádí, že mají k dispozici technologie, jež potřebuji,“ konstatovala výkonná viceprezidentka Gartneru Mary Mesaglio. „CIO a IT ředitelé mají obrovskou příležitost to změnit. Firmy, které se zaměří na proměnu práce a umožní svým zaměstnancům využívat technologie, se stanou preferovanými zaměstnavateli.“

Společnost Gartner identifikovala tři tzv. multiplikátory, na které by se měli CIO zaměřit, aby pomohli své organizaci stát se preferovaným zaměstnavatelem a dosáhnout udržitelného výkonu podniku:

·         Odstranění překážek – třecích ploch v práci: Překážkou třeba je, když je práce zbytečně těžká. Čím více třecích ploch organizace má, tím horší je výkonnost a schopnost udržet zaměstnance. Odstraněním překážek a investicemi do digitálních dovedností mohou organizace vytvořit angažovanější pracovní sílu, která bude lépe vybavena pro udržení budoucí výkonnosti.

·         Aktivní investice do AI podporující práci (tzv. AI augmentation): Pro vytvoření udržitelného výkonu by se organizace měly zaměřit nejen na samotnou produktivitu, ale též celkový dopad. Zaměstnanci potřebují nástroje a technologie, které jim dají větší možnosti a zvýší dopad (dosah, využitelnost) jejich práce. AI může zvýšit dopad zaměstnanců tím, že rozšíří jejich dosah, a škálu schopností či dovedností. Zaměstnanci budoucnosti jsou ti vybavení umělou inteligencí.

·         Experimentujte s vysoce viditelnými a vysoce hypovanými technologiemi: Organizace, které inovují i v těžkých ekonomických časech, si udržují náskok. Technologie jsou novým epicentrem firemní kultury a jednou z oblastí inovací jsou digitální pracovní prostory a zážitky. Například intraverse je virtuální kancelář, která zahrnuje nové technologie typu metaverza, umožňující, aby se zaměstnanci setkávali na virtuálních schůzkách, mohli lépe spolupracovat, propojovat se a inovovat. Gartner předpovídá, že technologie pohlcujících schůzek se v rámci hype křivky ustálí až za pět až deset let. Organizace, které budou experimentovat s technologiemi na počátku hype cyklu, přilákají zaměstnance, kteří chtějí mít technologický náskok.

Responsible Investment

„Odpovědné investování je strategie ‚dva za cenu jednoho‘ umožňující dosáhnout udržitelného růstu a výnosů. Přináší jak finanční výsledky, tak výsledky v oblasti udržitelnosti. Odpovědné investování má význam pro lidi, kteří jsou pro váš podnik důležití. Zaměstnanci dostávají příležitost dělat smysluplnou práci. Zákazníci získávají řešení, která jsou v souladu s jejich hodnotami. A investoři získají atraktivnější investice,“ konstatoval analytik a VP Gartneru Daniel Sanchez-Reina.

Analytici Gartneru identifikovali tři multiplikátory, jež umožňují spojit finanční návratnost s udržitelností:

·         Inteligentní propojená infrastruktura (ICI): ICI je něco jako systém řízení letového provozu pro přístavy, mosty, silnice a letiště. Kombinuje síťovou strukturu, umělou inteligenci, internet věcí, cloud, analytiku a edge computing pro sdílení dat. Dříve byla infrastruktura němá, ale ICI jí dává hlas. Investice do ICI mají multiplikační povahu, protože mohou usnadnit další rozvoj měst i podniků a zlepšit kvalitu života.

·         Nasazení autonomního sourcingu: Autonomní sourcing využívá umělou inteligenci, strojové učení (ML) a zpracování přirozeného jazyka (NLP), aby organizacím umožnil přístup k mnohem širšímu okruhu dodavatelů. Autonomní sourcing je multiplikátorem, protože může zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce a zároveň zlepšit jeho udržitelnost.

·         Digitální snížení spotřeby energii: CIO by měli využívat cloud, data a analytiku ke stanovení počátečního stavu (baseline), tedy statistiky spotřeby energie organizací. Další na řadě je zavedení energetického a optimalizačního systému (EMOS) pro snížení spotřeby energie prostřednictvím proaktivních rozhodnutí založených na datech téměř v reálném čase. Systém EMOS může snížit spotřebu energie o 4 až 15 %. Další snížení nákladů umožňují kombinace mikrogridů a umělé intelligence či strojového učení – ty navíc nabízejí možnost získat peníze prodejem přebytků energie zpět do sítě.

Odolná kybernetická bezpečnost

„Průzkum společnosti Gartner mezi členy správních rad z roku 2022 zjistil, že 88 % členů boardů nyní považuje bezpečnost za obchodní (byznysové), nikoliv technologické riziko. Podniky a organizace proto musí začít uvažovat o odolnějším a udržitelnějším kybernetickém zabezpečení jako o byznys riziku, které vyžaduje nové typy investic,“ řekl analytik a viceprezident Gartneru Ed Gabrys. „Ochrana vaší značky z vás dělá oblíbeného zaměstnavatele a oblíbeného dodavatele pro vaše zákazníky. Ochrana vašeho provozu podporuje udržitelný růst.“

Také v této oblasti určili analytici Gartneru tři typy aktivit s multiplikačním potenciálelem zvýšit zabezpečení i dlouhodobou konkurenceschopnost organizací.

·         Zmapování a řízení slabých míst (attack surface): pro odhalení zranitelných exponovaných aktiv (nemusí jít jen o koncová zařízení, ale například také o appky či API a dodavatelské řetězce pro SW) je třeba použít technologie EASM (External Attack Surface Management), nejlépe v kombinaci se zpravodajstvím o hrozbách umožňující prioritizovat a rychleji opravovat zranitelnosti.

·         Ochrana obchodních výsledků a zákazníků: podniky a organizace by měly stanovit prioritní funkce byznysu a jejich technologickou provázanost a možnost přímo ovlivnit nejdůležitější obchodní cíle. Tímto přístupem je možné upřednostnit v případě ochrany systémy podporující udržitelný růst.

·         Používejte metriky zaměřené na výsledek (ODM, Outcome Driven Metric) a z nich odvozené dohody o úrovni ochrany (PLA, Protection Level Agreement): ty umožňují lépe přijímat rozhodnutí o odpovídající míře ochrany a nákladech, které na ni budou vynaloženy. Analytici Gartneru sestavili 16 modelových ODM, které mohou organizace použít pro porovnání úrovně ochrany s jinými obdobnými firmami. Lze tak sestavit seznam priorit a plán investic zohledňující výsledky, jež je třeba ochránit, nikoliv prosté nasazení technologií či nástrojů. 

Právě proběhlé Gartner IT Symposium/Xpo 2022 je nejvýznamnější světovou konferencí pro ředitele IT a další vedoucí pracovníky v oblasti IT. Ve světě, který se mění rychleji než kdykoli předtím, se CIO a vedoucí pracovníci IT dozvědí, jak vyjít vstříc okamžiku a poskytnout vizi a výsledky potřebné k pozvednutí jejich organizací na další úroveň.

Byl pro vás článek přínosný?