Hlavní navigace

Outsourcingu už odzvonilo

24. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © sashazamarasha - Fotolia.com
Je překvapením, že více CEO vidí příležitosti k růstu na stávajícím zahraničním (19 %) než na domácím (18 %) trhu. Přičteme-li ještě ty, kteří plánují zahraniční expanzi, zjistíme, že třetina dotázaných vidí největší růstové příležitosti za hranicemi ČR.

Více než polovina (59 %) generálních ředitelů nejvýznamnějších firem působících na českém trhu očekává, že jim letos porostou tržby. Opravdu jistá je si tím však jen pětina z nich (22 %). Mnohem větší optimismus panuje v horizontu tří let, kdy je alespoň částečně o růstu přesvědčeno devět z deseti ředitelů. Ukázal to dnes zveřejněný 4. ročník Českého průzkumu názorů generálních ředitelů, který tradičně provádí poradenská společnost PwC Česká republika. Letos se ho zúčastnila více než stovka dotázaných. 

 

Cesta k růstu vedle podle oslovených generálních ředitelů přes získání nových a udržení stávajících zákazníků. Toho chtějí dosáhnout jednak inovacemi v podobě vývoje nového výrobku či služby (23 %), popřípadě růstem na stávajících trzích. Překvapením letošního roku je, že více generálních ředitelů vidí příležitosti k růstu na stávajícím zahraničním (19 %) než na domácím (18 %) trhu. Přičteme-li ještě ty, kteří plánují zahraniční expanzi, zjistíme, že třetina dotázaných vidí největší růstové příležitosti za hranicemi České republiky. 

 

Stop úsporám...

„Celosvětově firmy zpravidla vidí hlavní příležitost na domácím trhu. Česká republika však není příliš velká ekonomika, a tak není překvapením, že společnostem, které chtějí dále růst, začíná být zdejší trh malý. Za uplynulých dvacet let tu vznikla řada firem, které přerostly hranice naší země. Moderní technologie a globalizace způsobují, že se již setkáváme i s podniky, které se od začátku zaměřují na zahraniční trhy,“ říká Jiří Moser, řídící partner PwC Česká republika. 

Zatímco navenek bude tématem letošního roku boj o zákazníka, uvnitř firmy budou klíčovými otázkami efektivita a kvalitní lidské zdroje. Největší příležitost k rozvoji společnosti vidí polovina (50 %) generálních ředitelů ve zlepšení provozní efektivnosti svého podniku. A zatímco loni provedlo znatelná úsporná opatření 67 % firem, letos se jich ke stejnému kroku stále chystá téměř polovina (49 %). Ředitelé si však uvědomují, že jen prosté škrtání nákladů není cesta k prosperitě.

 

Bankovní úvěr je stále více sexy

„Hledají nové cesty spolupráce napříč dodavatelským řetězcem, které by jim umožnily dosáhnout úspěchu. Zatímco trend uplynulých let, outsourcing, spíše opouštějí, a některé funkce dokonce včleňují zpět do svých podniků, jasným trendem pro letošní rok je vstup do nové strategické aliance či společného podniku. Loni se pro takové partnerství rozhodlo 7 % firem, letos to má podle odpovědí generálních ředitelů v plánu 18 % společností,“ uvedl Jiří Moser. 

Oproti loňsku vzrostl více než o polovinu podíl českých generálních ředitelů, kteří plánují svůj růst financovat bankovním úvěrem. Zatímco loni si v bance plánovalo půjčit 28 % firem, letos je to již téměř polovina dotázaných (48 %). Protože bez vlastních prostředků to zpravidla nejde, investovat je do svého růstu hodlá 92 % firem, to bylo loni 83 %. 

 

Trh práce se stabilizuje, správní lidé chybí 

Pracovní místa by měla v letošním roce v Česku i ve světě více vznikat, než se rušit, i když podíl ředitelů, kteří očekávají zvýšení počtu zaměstnanců, proti loňsku klesl. V Česku se letos chystá nabírat 36 % generálních ředitelů, propouštět 32 %. Celosvětově hodlá nabírat 45 % ředitelů, snižovat stavy 23 %. Nejvíce se bude ve světě nabírat ve firemních službách, strojírenství, stavebnictví, maloobchodě a zdravotnictví. Nejvíce propouštět plánují v bankovnictví, kovoprůmyslu, papírenství a lesnictví. 

Bez ohledu na to, zda budou nabírat či propouštět, se generální ředitelé obávají toho, že nedokážou získat nebo si udržet ty správné lidi. V Česku se nedostatku klíčových dovedností na trhu obává třetina generálních ředitelů, celosvětově dokonce téměř 60 %, hlavně kvůli nedostatku odborníků v Africe, na Blízkém východě a v Asii. Nejvíce chybí odborníci v těžebním průmyslu, strojírenství, stavebnictví, v informačních a komunikačních technologiích a pojišťovnictví.

„Není tak překvapením, že více než tři čtvrtiny firem po celém světě hodlají provést významné strategické změny v přístupu k řízení talentů,“ upozorňuje Jiří Moser.

 

Více optimismu ve světě 

Český průzkum názorů generálních ředitelů navazuje na Globální průzkum názorů generálních ředitelů, který PwC prezentuje již 16. rokem na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Podle tohoto globálního průzkumu si je téměř polovina (46 %) generálních ředitelů nejvýznamnějších firem po celém světě velmi jistá růstem své firmy v následujících třech letech. Mezi šéfy firem v Česku je to 41 %. 

„Česká republika je malá otevřená ekonomika, a tak i o něco opatrnější výhled šéfů českých firem nemusí být na škodu. Navíc oproti evropskému průměru, kde si je růstem jistá jen přibližně třetina ředitelů, stále patříme mezi větší optimisty,“ říká Jiří Moser.

 

Je optimista člověk s nedostatkem informací?

Pro letošní rok je v Česku i ve světě optimistů ještě méně. Celosvětově si je letos velmi jistých jen 36 % šéfů firem. Jejich obchodní partneři v západní Evropě vyšli jako největší pesimisté. „Generální ředitelé zůstávají v krátkodobém pohledu na své firmy i globální ekonomiku opatrní. Pokud se však podíváme obecně na oblasti, kde jsou znepokojeni současnou situací – přílišná regulace, výše vládních dluhů, nestabilita kapitálových trhů – není pokles jejich optimismu proti předchozímu roku překvapením,“ komentuje globální výsledky průzkumu z Ekonomického fóra v Davosu Dennis M. Nally, generální ředitel mezinárodní sítě poradenských společností PwC.

 

Byl pro vás článek přínosný?