Hlavní navigace

Platební morálka českých firem je nejhorší od krize

29. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © artush - Fotolia.com
Průměrná doba, za kterou po splnění zakázky českému podnikateli přijdou na účet peníze, se prodloužila z loňských 72 dní na letošních 76. Situace se tak dá přirovnat ke krizovému roku 2009.

Výše uvedené vyplývá z analýzy společnosti ČSOB Factoring, která dlouhodobě vyhodnocuje vývoj platební morálky u téměř 20 tisíc českých subjektů.

Opětné zpomalení ekonomiky sebou přineslo i prodloužení v úhradách za dodané zboží či poskytnuté služby. V prvním kvartálu letošního roku byla průměrná návratnost nejdelší od roku 2009. Zatímco rok 2011 vykazoval první tři kvartály pozitivní trend a platební morálka se zlepšovala, na konci loňského čtvrtletí nabrala trend opačný. V období od loňského října do prosince byla návratnost pohledávek průměrně 75 dní, v prvním kvartálu letošního roku se ale opětně prodloužila jeden o den. „Zpomalení finančních toků v ekonomice ztěžuje ve firmách finanční řízení a komplikuje i běžný provoz,“ řekl Tomáš Morávek, GŘ ČSOB Factoring.

 

Vstupy a výstupy analýzy 

ČSOB Factoring analyzoval vývoj platební morálky u téměř 20 tisíc tuzemských podnikatelských subjektů bez ohledu na jejich velikost, právní formu a místo podnikání. Při rozdělování jednotlivých subjektů do oborů bylo pracováno s oficiální klasifikací ekonomických činností pro ČR – NACE 7. Při výpočtech byla využita metoda vážených průměrů, tj. platební morálka odběratelů, kteří na účty ČSOB Factoring uhradili v daném roce větší objem peněz, více ovlivňovala vypočítanou průměrnou návratnost za celý obor.

 

Výstupem analýzy společnosti ČSOB Factoring jsou dva základní ukazatele:

* průměrná reálná návratnost pohledávek za daný obor,

* rozdíl skutečné průměrné návratnosti pohledávek od smluvně sjednaného data splatnosti pohledávek v daném oboru (prodlení po splatnosti).

 

Současná průměrná návratnost pohledávek znamená, že podnikatelé a firmy dostanou zaplaceno až 76 dní po dodání zboží či provedení služby. V mnoha oborech, např. ve zdravotnictví, potravinářství či dopravě, jsou běžné smluvně prodloužené doby splatnosti, ale ani třeba dvouměsíční dodavatelský úvěr nezaručí prodávajícímu, že bude mít své peníze na účtu včas. Nejhůře na tom bývají střední a menší firmy, jež dodávají zboží a služby velkým podnikům. Ty se z pozice významného zákazníka snaží odklad splatnosti maximalizovat.  „Na menší a střední podniky tak často dopadá nutnost zajistit financování výrobního či obchodního cyklu, což je může přivést až k existenčním potížím. Ve spojení se zhoršenými finančními výsledky se jim totiž mnohdy nedaří najít úvěrové řešení u bankovních domů. Aby se neocitly v druhotné platební neschopnosti, mohou využít různé formy alternativního financování, mezi které patří i factoring, “ doplnil Tomáš Morávek z ČSOB Factoring.

Nejvýraznější prodloužení reálné návratnosti zaznamenal v posledních měsících potravinářský průmysl, ve kterém se reálná návratnost protáhla od loňského roku o 13 dní a na zaplacení faktury tak dodavatel čeká v průměru 82 dní. Analýza ČSOB Factoring také potvrzuje přetrvávající recesi ve stavebnictví, kde dodavatel čeká na své peníze 80 dní. Naopak, mírně se zlepšila situace ve zdravotnictví, kde se zkrátila návratnost pohledávek z loňských 108 dní na 101 a placení po splatnosti bylo redukováno o osm dní.

 

K situaci v eurozóně v bodech:

* německé firmy dodržují dohodnuté platební podmínky a platí v průměru za 44 dnů. Průměrně německé firmy jako jediné platí jeden den před splatností faktury. Z pohledu platební morálky patří k nejlepším v Evropě.

* U slovenských firem je vidět zlepšující se trend v placení pohledávek. Loni platily v průměru za 72 dnů, čímž se vyrovnaly českým firmám.

* Rakousko patří rovněž k zemím s velmi slušnou platební morálkou. Firmy platí dle dohodnutých platebních podmínek a v průměru od nich dodavatelé inkasují za 58 dnů.

soutez_casestudy

* Polské firmy platí v průměru až za tři měsíce od vystavení faktury a ze statistiky je rovněž zřejmé, že platí nejdéle po lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.

 

Byl pro vás článek přínosný?