Hlavní navigace

Platební morálka se loni stabilizovala

15. 2. 2010

Sdílet

Recese způsobila, že více společností na celém světě věnuje větší pozornost svým pohledávkám, aby stabilizovaly své cash flow a účetní rozvahu. Výsledkem je jen velmi mírné zhoršení platební morálky, v některých zemích dokonce došlo k jejímu zlepšení.
„Barometr platební morálky“ společnosti Atradius, tj. půlroční hodnocení platební morálky společností, sledoval více než 3 500 firem v Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Velké Británii, Itálii, Nizozemsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Irsku, Rakousku, Polsku, České republice, Kanadě, Spojených státech, Mexiku, Austrálii, Hongkongu a Číně. 
Ze studie vyplynulo, že platební podmínky se ve sledovaných zemích značně liší. Ve 20 zkoumaných zemích se průměrná doba splatnosti pohybovala v minulém roce od 22 dnů v Německu a Polsku do 67 dnů v Itálii a Španělsku. S výjimkou Itálie a Švédska je splatnost v zemích EU obecně kratší než v zimním průzkumu z přelomu let 2008 a 2009.
 
Domácí morálka
 
Respondenti v USA (74 % respondentů) a Kanadě (68 %) hodnotí domácí platební morálku jako „dobrou“, „velmi dobrou“ nebo „výbornou“. Ve Španělsku (71 % respondentů), Itálii (67 %) a Francii (66 %) je domácí platební morálka hodnocena jako „špatná“ nebo „přiměřená“. Ve sledovaných zemích EU s výjimkou Švédska bylo vnímání domácí platební morálky stejné nebo lepší než v zimním průzkumu z přelomu let 2008 a 2009.
Doba úhrady domácích plateb je s výjimkou Itálie, Švédska a Německa v zemích EU kratší. Ve 20 zkoumaných zemích se průměrná doba úhrady – tj. doba mezi vystavením faktury a jejím zaplacením – pohybovala od 28 dnů v Dánsku, Polsku a Německu do 78 dnů v Itálii. U zemí EU, které byly sledovány i v zimním průzkumu z přelomu let 2008 a 2009, to s výjimkou Itálie, Švédska a Německa, kde doba úhrady zůstala stejná, představovalo zkrácení doby o 2 dny až 17 dnů. Ve Francii se doba úhrady zkrátila z 55 dnů v zimě 2008/2009 na 38 dnů.
Průzkum společnosti Atradius zaznamenal, že k prodlení domácích plateb obecně dochází „spíše výjimečně“ (nejčastěji v České republice, nejméně často ve Švédsku), domácí pohledávky nejsou uhrazeny jen „velmi zřídka“ (nejčastěji v Hongkongu, méně často ve Švédsku, Číně a Mexiku).
 
Zahraniční platební morálka 
 
V průměru hodnotí dotazované společnosti z dvaceti sledovaných zemí zahraniční platební morálku jako „dobrou“. V zemích EU, které byly hodnoceny i v zimním průzkumu z přelomu let 2008 a 2009, bylo vnímání zahraniční platební morálky u respondentů všech zemích s výjimkou Německa v průměru celkově příznivější.
Ve 20 zkoumaných zemích se průměrná doba úhrady zahraničních plateb pohybovala od 25 dnů v Polsku do 66 dnů v Itálii. V zemích EU, které byly sledovány i v zimním průzkumu z přelomu let 2008 a 2009, došlo s výjimkou Itálie a Německa ke zkrácení této doby.
Hodnocení prodlení zahraničních plateb a neuskutečnění úhrad se pohybuje na škále od „velmi zřídka“ až po „spíše výjimečně“. K prodlení s úhradami zahraničních obchodních partnerů dochází nejméně často v Mexiku a nejčastěji v Německu. Zahraniční platby nejsou hrazeny nejméně často v České republice a nejčastěji v Hongkongu. V zemích EU se prodlení zahraničních plateb ve srovnání se zimním obdobím 2008/2009 buď zkrátilo nebo zůstalo stabilní s výjimkou plateb směřujících do Německa a Francie. Ve Velké Británii a v Německu docházelo ve srovnání se zimou 2008/2009 k výrazně častějšímu neuskutečnění zahraniční platby.
Ve srovnání s odpověďmi v rámci zimního průzkumu 2008/2009 platili zákazníci v hodnocených zemích s výjimkou Nizozemska a Švýcarska svým zahraničním obchodním partnerům dříve. Průměrná doba úhrady se snížila až o 15 dnů v Itálii a 1 den v Portugalsku.
Ředitelka společnosti Atradius pro Česko a region střední a východní Evropy Markéta Stržínková k výsledkům uvedla: „Klíčem k účinnému řízení pohledávek je vědět, jakou platební morálku můžete od svých zákazníků očekávat. Špatný odhad doby úhrady při prodeji zboží a služeb může mít negativní dopad na cash flow a finanční zdraví společnosti. I když „Barometr platební morálky“ společnosti Atradius nemůže nahradit detailní informace o vašich konkrétních zákaznících, nabízí cenný pohled na trendy v oblasti platební morálky, které mohou dodavatelům pomoci s efektivnějším řízením jejich rozvah.“

Úplné znění „Barometru platební morálky“ společnosti Atradius, jehož cílem je sledovat platební morálku společností, si lze stáhnout na adrese www.atradius.cz.

 

Tag: Platební morálka, platební podmínky, domácí platby, řízení pohledávek, cash flow

Byl pro vás článek přínosný?